Weerstand tegen scherpere regels seizoenhuisvesting: ‘Over vijf jaar komt de plukrobot’

KRUININGEN – De Reimerswaalse gemeenteraad wil betere en meer menswaardige huisvesting van seizoenarbeiders voor de fruitpluk, met inpandige overnachtingsruimte. Maar de telers willen wél voldoende mogelijkheden houden voor het plaatsen van stacaravans en mobiele woonunits voor de plukkers. Beide wensen staan haaks op elkaar – zo blijkt dinsdag tijdens de Opinieraad.

door: Han Verbeem

Het aanscherpen van de regels voor seizoenhuisvesting zou aansluiten bij de bevindingen van een onderzoek van de commissie Roemer in de Tweede Kamer. De meeste raadspartijen willen de regels voor seizoenhuisvesting aanscherpen: géén gammele caravans of migranten wegstoppen op verlaten recreatieparken. In de plaats daarvan zouden ondernemers voor vaste, hoogwaardige voorzieningen moeten zorgen.

Polenhotel

Recentelijk kwam het Polenhotel van een fruitverwerker in Krabbendijke in het nieuws, als schoolvoorbeeld van een kwalitatief goed en veilig onderkomen. Om de bouw rendabel te maken moeten ondernemers dan wél de kans hebben om de gebouwen buiten de seizoenpiek te verhuizen. En – zo betoogden diverse raadsfracties- het bouwen van dergelijke woonverblijven zou illegale verhuur van woningen in de dorpen tegengaan. Want bij gebrek aan voldoende slaapplaatsen brengen uitzendbureaus nu de migranten onder in gewone woonhuizen.

Op rozen

Fruitteler Jaap Slootweg uit Waarde, die de raadsleden toesprak, wil echter niets opgedrongen krijgen. Hij voert namens zo’n vijftien collegabedrijven het woord. “De Poolse arbeiders zitten niet te springen om vaste huisvesting”, zegt hij. “Bij ons zitten ze op rozen. Onze seizoenwerkers willen niet anders dan een stacaravan of mobiele woonunit.” Het gaat dan wél om gecertificeerde voorzieningen die het AFK-keurmerk dragen – een kwaliteitsnorm van agrarische organisaties. Het merendeel van de telers in Reimerswaal heeft de zaken goed geregeld. “De goeden lijden onder de kwaden”, zegt de fruitteler. Sinds 2019 is er nauwelijks meer sprake van misstanden in de fruitteelt. “Het zijn allemaal indianenverhalen.”

Plukrobot

Overigens is de vraag naar arbeidskrachten tijdens de fruitoogst van tijdelijke aard, stelt de fruitteler. “We verwachten binnen vijf jaar de komst van een plukrobot. Dat scheelt vele handjes in de pluk.” Bouwen voor seizoenwerkers is op termijn bouwen voor leegstand, verwacht hij. Volgens Slootweg zijn de arbeiders bovendien méér gebaat bij goede arbeidsomstandigheden dan bij de bouw van dure, inpandige woonvoorzieningen op het bedrijf waar ze werken. De gemeenteraad neemt 23 november een besluit over de aanscherping van de huisvestingsregels in Reimerswaal.

(Foto: Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden