Zeeuws initiatief wordt landelijk uitgerold: duizend kerstpakketten voor gezinnen die dat kunnen gebruiken

Duizend gezinnen in Nederland die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen een mooi kerstpakket. Tenminste, als het aan initiatiefnemer Dennis van Overbeeke ligt. ‘Ik ben dit initiatief in 2019 gestart met vijf pakketten vanuit Koudekerke, vorig jaar hebben we Zeeuwsbreed 22 pakketten gemaakt. Dit jaar gaan we het landelijk uitrollen.’ Met zijn actie 20x5challenge streeft de Zeeuw naar een kerstpakket voor duizend gezinnen. 
‘Het idee is om mensen die het kunnen missen te verbinden met mensen die het missen,’ vertelt Dennis, ‘we willen met een food- en non-foodpakket duizend gezinnen een fijne kerst bezorgen.’ Twintig anonieme gevers kopen elk 5 identieke artikelen bij hun wekelijkse boodschappen. Samen resulteert dat in vijf bruikbare kerstpakketten.

“Mensen die het kunnen missen verbinden met mensen die het missen.”

Wat maakt deze actie nu bijzonder? ‘Wij ondersteunen met 20x5challenge lokale ondernemers omdat alle artikelen lokaal gekocht worden. Voor de pakketten wordt ook gekeken naar de samenstelling van het gezin. Voor ieder gezinslid wordt een cadeautje gekocht.’ Het pakket voorziet in basale behoeften, is gericht op de langere termijn en daarmee ook duurzamer. Dennis: ‘De gezinnen worden geselecteerd door hulpverlenende instanties, omdat zij als geen ander weten wie het echt nodig heeft. Zij dragen ook zorg voor de uitlevering van de pakketten.’
Iedere euro komt rechtstsreeks terecht bij de gebruiker: ‘Het pakket bevat nadrukkelijk geen verwijzingen naar de gever of logo’s van bedrijven.’

‘We beseffen soms te weinig dat we, met iets kleins, voor de ander iets groots kunnen betekenen.’

Dennis van Overbeeke is de drijvende kracht achter de actie 20x5challenge. ‘In een periode waarin het individualisme lijkt te zegevieren, is er juist bij veel mensen behoefte aan verbinding. We beseffen soms te weinig dat we met iets kleins, voor de ander iets groots kunnen betekenen’, aldus Dennis.
Inmiddels is een formele stichting opgericht en staat een team van vrijwilligers klaar om de actie nu ook landelijk uit te rollen. Dennis is vastbesloten er een succes van te maken: ‘Als we in 2 jaar tijd van 5 naar 22 pakketten kunnen gaan, dan moet het met de landelijke uitrol mogelijk zijn om 1000 gezinnen blij te maken’.

Hoe kun jij helpen? Registreer je met een groep van 20 personen via de website www.20x5challenge.nl. Je ontvangt dan een draaiboek, waarin per week beschreven staat wat te doen. De actie start eind november en in de week voor kerst worden de pakketten uitgeleverd. 

 

-Dit is een bericht van GO-RTV- 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden