Zeeuwse jongeren in beeld

GOES – De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat we Zeeuwse jongeren een toekomst kunnen bieden met bestaanszekerheid. Zijn er voldoende baankansen? Wat is de impact van de coronacrisis? Hoe staat onze jeugd er eigenlijk voor op de arbeidsmarkt? Wat vraagt Zeeland in de aanpak van jeugdwerkloosheid? Het dashboard zeeuwsejongeren geeft inzicht.

Meten is weten

Geen crisis is hetzelfde en de effecten op de regionale jeugdwerkloosheid zijn niet altijd eenduidig in beeld. Om goede keuzes te kunnen maken en juist die jongeren te bereiken die extra steun nodig hebben, is het belangrijk om inzicht te hebben in data. Het dashboard zeeuwsejongeren biedt deze informatie. Op basis van 12 thema’s wordt inzicht gegeven in de meest actuele data, waaronder het aantal Zeeuwse jongeren, voortijdig schoolverlaters, uitkeringen en werkloosheid. Ook is er toegang tot kwantitatieve analyses, waardoor trends en ontwikkelingen jeugd eenvoudig in beeld kunnen worden gebracht.

Bewustwording

In tijden van economische crisis worden (kwetsbare) jongeren veelal hard geraakt op de arbeidsmarkt. Flexibele en kortdurende contracten, zorgen ervoor dat ze sneller op straat komen te staan. Als het aantal vacatures afneemt, is het voor jongeren moeilijker om de stap naar werk te maken. De verwachting was dat de werkloosheid onder jongeren enorm zou stijgen als gevolg van de coronapandemie. Uit onderzoek blijkt dat de voorspelde hoge cijfers uitblijven; de jeugdwerkloosheid is laag, ook in vergelijking met de rest van Nederland. Het besef dat (kwetsbare) jongeren op achterstand kunnen komen te staan, is aanleiding geweest voor de samenwerkingspartijen binnen Arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland om een dashboard te ontwikkelen. Met de gegevens uit het dasboard kan in kaart worden gebracht wat Zeeuwse jongeren nodig hebben. Op basis hiervan kan de focus worden gelegd op hoe we vanuit Arbeidsmarktregio Zeeland (kwetsbare) jongeren het beste kunnen ondersteunen.

‘Iedere jongere telt, het dashboard zeeuwsejongeren geeft informatie op basis waarvan we onze aanpak jeugdwerkloosheid in Zeeland kunnen versterken’, aldus André van der Reest, wethouder van de gemeente Goes en voorzitter Zeeuwse Werkkamer.

 

Benieuwd naar het dashboard? Bekijk het op de website van Aan de slag in Zeeland 

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden