Zes onderscheidingen in Kapelle voor vrijwilligers kerk, zorg en sport

KAPELLE – Ook in Kapelle zijn zes koninklijke onderscheidingen toegekend tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, tijdens een bijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk. Waarnemend burgemeester Fons Naterop overhandigde de lintjes voor de inwoners die een lange staat van dienst hebben in het verenigingsleven, waarvan sommigen al meer dan vijftig jaar.

door: Han Verbeem

Alle onderscheidingen in Kapelle zijn voor vrijwilligers die zich voor de samenleving hebben ingezet, voornamelijk in de kerk maar ook bij (mantel)zorg en sportverenigingen. Het zijn juist inwoners zoals zij die de samenleving draaiende houden, benadrukte burgemeester Naterop, en daarom zijn de lintjes méér dan verdiend.

Gonnie Almekinders-Wiegeraad

Gonnie Almekinders-Wiegeraad uit Kapelle is actief in het vrijwilligerswerk. Zo was ze van 1984 tot 1986 bestuurslid van de Nederlandse bond voor Plattelandsvrouwen, afdeling Kapelle. Van 1990 tot 2000 was zij voorzitter van het Zeeuws amateurwijnmakersgilde Luctor et Fermento. Sinds 2005 is ze vrijwilliger bij de Tennisvereniging Kapelle. Hier is zij lid van de senior-evenementencommissie. Ook is zij onder andere teamcaptain bij de competities en draait mee in de kantinediensten. Van 2010 tot 2015 was ze penningmeester van de Weefkring Goes – en vanaf 2016 tot nu is zij penningmeester van de Weefkring Walcheren. Zij geeft les aan de groep en verzorgt de nieuwsbrief. Ook collecteerde zij in het verleden voor verschillende goede doelen, zoals het Rode Kruis.

H. Stomphorst

De heer H. Stomphorst uit Kapelle is sinds 2009 vrijwilliger bij het Dorpshuis ‘De Vroone’ in Kapelle. Hier zet hij zich in voor verschillende klussen en verricht onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor wist hij met een collega de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zette hij een kluscursus op voor alleenstaande dames en coördineert hij de activiteiten voor NL Doet.  Verder is hij sinds 2001 ondersteuner van hulpbehoevende senioren in Kapelle e.o. Hij helpt bij klussen in en om het huis. an 1969 tot 1984 was hij reservemilitair bij het Korps Nationale Reserve (Commando Landstrijdkrachten). Hij was opvolgend pelotonscommandant van peloton 438 in Goes. Zijn laatste rang was van sergeant.

Agatha Tramper-Vaalburg

Agatha Tramper-Vaalburg uit Kapelle is sinds 1988 vrijwilliger en penningmeester van Sportclub Gehandicapten Beveland. Hier is zij vraagbaak, redigeert het clubblad en distribueert deze. Daarnaast verricht zij hand- en spandiensten bij de hockeytoernooien. Ook is ze actief in het kerkelijk leven in Kapelle. Zo is ze sinds 2019 lid en thans secretaris van de kerkenraad en coördinator van het pastoraat. Ook is zij penningmeester van het Koor Nova Musica. In 2019 gaf zij als vrijwilliger (zendingswerk) thuisonderwijs aan 3 leerlingen van 4, 8 en 12 jaar bij een gezin in Albanië. Hetzelfde jaar was zij ook taalvrijwilliger voor mensen die in Nederland zijn komen wonen en geen Nederlands spreken.  Eerder was zij vrijwilliger voor de zending in de binnenlanden in Suriname. Zij hield zich vooral bezig als onderwijsvrijwilliger voor de kinderen. Van 2009 tot 2019 was zij pastoraal bezoeker.

Bram van Sluijs

Bram van Sluijs uit Kapelle is sinds 1970 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Kapelle. Hij maakt twee tot drie maal per week de velden klaar voor gebruik. Tot 2002 deed hij dat samen met zijn inmiddels overleden broer. Ook is hij lid van de schoonmaakploeg en verzorgt hij het klein onderhoud. Van 1970 tot 2009 was hij mantelzorger van zijn broer met een verstandelijke beperking. Zijn broer heeft zijn hele leven tot zijn overlijden bij hem gewoond. Verder is hij ook mantelzorger van zijn moeder geweest. Hij verzorgde haar tot haar opname in een verpleeghuis.

Jeannet Kamerik-Hoekman

Jeannet Kamerik-Hoekman uit Kapelle is sinds 2001m pleegouder via de pleegzorgorganisatie Juvent. Samen met haar echtgenoot vangt ze kinderen op in crisissituaties, maar ook voor langere duur. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Petrakerk in Ka-pelle. Hier is zij lid van de EHBO-commissie en leidinggevende bij de jeugdvereniging. Sinds 2004 is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Petrakerk in Kapelle. Hier is zij lid van de EHBO-commissie en leidinggevende bij de jeugdvereniging. Sinds 2016 zij steunfractielid bij de SGP, afdeling Kapelle. Van 2010 tot 2013 was zij lid van de Raad van Toezicht bij de zorgorganisatie voor ouderen Cedrah. Ook is ze ruim dertig jaar mantelzorger/ondersteuner van verschillende familieleden en vrienden, zoals groot- en schoonouders. Van 1993 tot 2004 was zij vrijwilliger bij de zorgorganisatie Eleos, locatie De Toevlucht in Kapelle. Zij hielp als gastgezin voor een bewoner met een beperking.

M.J. Telgenkamp-Verlinde

Mevrouw M.J. Telgenkamp-Verlinde uit Kapelle is sinds 2002 voorzitter en thans vicevoorzitter van en vrijwilliger bij de Vrouwen van Nu, afdeling Kapelle-Biezelinge. Van 2005-2013 was ze lid van de reiscommissie en op provinciaal niveau was zij lid van de MaCu (Maatschappij en Cultuur). Van 1980 tot 1990 was zij lid van de Ouderraad en voorleesmoeder van de OBS De Moolhoek in Kapelle. Sinds 2011 is zij vrijwilliger bij Cederhof Welzijn. Zij verricht bezoekwerk aan cliënten en is buddy. Daarnaast zet zij zich al lange tijd in als collectant voor het Reumafonds, het Rode Kruis, de Brandwondenstichting, de Nierstichting, het Epilepsiefonds, het KWF, de Hartstichting en het Nationaal MS Fonds. Van 1981 tot 2001 was zij bestuurslid van de gymnastiekvereniging Olympia in Kapelle. Sinds 1999 is ze ook vrijwilliger bij de Speel-o-theek De Schatkist in Kapelle. Zij verzorgt de uitleen van speelgoed.

Foto: vlnr. Bram van Sluijs, Jeannet Kamerik-Hoekman, mw. M.J. Telgenkamp-Verlinde, dhr. H. Stomphorst, Agatha Tramper-Vaalburg, Gonnie Almekinders-Wiegeraad, burgemeester Fons Naterop (© Streekomroep de Bevelanden)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden