Aanmelden voor digitale ondersteuning voor ouderen en chronisch zieken in de Oosterschelderegio kan vanaf nu

BEVELANDEN – In het project Empowercare kunnen ouderen vanaf 65 jaar en mensen met een chronische aandoening vanaf 50 jaar een half jaar digitale hulpmiddelen uitproberen. Het gaat om technologie die ondersteunt bij het langer zelfstandig thuis wonen en om technologie waarmee mensen vanuit thuis kunnen deelnemen aan activiteiten. Interesse om mee te doen? Laat het weten aan het
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

 

Thuishulp

Er zijn allerlei technologische hulpmiddelen beschikbaar die het zelfstandig wonen makkelijker en prettiger kunnen maken, zowel voor henzelf als voor hun naaste omgeving. Denk bijvoorbeeld aan alarmering en monitoring in of buiten het huis, hulp bij het zoeken van gezelschap of bij het herinneren aan afspraken of zorgmomenten. Ook is er een zeer breed aanbod aan hulpmiddelen om de gezondheid te bevorderen, met begeleiding van een coach of zelfstandig. Inwoners uit de gemeenten Borsele en Tholen, uit de kern Wolphaartsdijk en de wijk GoesOost kunnen hier per direct gebruik van maken.
 

Dagbesteding

Er is ook een digitaal platform beschikbaar voor alle ouderen en mensen met een chronische beperking uit de hele Oosterschelderegio. Ze kunnen kosteloos online deelnemen aan allerlei dagbestedingsactiviteiten (individueel of in groepsverband). Het aanbod is divers, passend bij de persoonlijke voorkeuren. Er worden gezelschapspellen als bingo gespeeld, maar er worden ook educatieve activiteiten aangeboden.

Zo kunt u deelnemen

Heeft u interesse om kennis te maken met digitale hulpmiddelen? Bel dan naar 085 0473557. Als u gebruik wilt maken van digitale dagbesteding, bel dan naar 026 4723341. Meer informatie over Empowercare en de verschillende mogelijkheden om mee te doen vindt u op de website swvo.nl/empowercare. Het is geen probleem als u nog niet digitaal vaardig bent; bij aanmelding ontvangt elke deelnemer een zorgvuldige persoonlijke begeleiding.

Het Empowercare project

Empowercare is een project dat in de Oosterschelderegio wordt uitgevoerd, financieel mogelijk gemaakt door de gemeenten, de Provincie en het Europese Interreg 2 zeeën programma. In Empowercare wordt onderzocht in hoeverre technologie individuen en gemeenschappen kan ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen, isolement kan verminderen en onderlinge solidariteit kan vergroten. Ouderen (vanaf 65 jaar) en inwoners vanaf 50 jaar met een chronisch beperking kunnen een half jaar lang gratis kennismaken met verschillende technologische hulpmiddelen en deze uitproberen in de thuissituatie.

 

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden