Achterstand huisvesten statushouders blijft heikel punt voor CDA Reimerswaal

KRUININGEN – Reimerswaal loopt achter met het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsstatus. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan vertragingen door de coronacrisis in 2020 en 2021, schrijft het college van B&W op vragen van CDA-raadslid Olaf Buteijn. Maar ook blijkt het lastig een geschikte woning te vinden voor een gezin van elf leden. De gemeente  verwacht nog dit jaar de achterstand in te halen, blijkt uit het antwoord. Buteijn is niet gerustgesteld. Hij wil vooral weten: “Hoe gáát het nu met dat gezin?” 

door: Han Verbeem

Zorgen voor goede huisvesting betekent méér dan alleen maar je uiterste best doen, benadrukt het raadslid. Hij wil daarom in september, direct na het zomerreces, de kwestie aan de orde stellen in de Opinieraad. “De druk op de asielzoekerscentra neemt toe als de doorstroming niet goed verloopt. De gemeente heeft een wettelijke plicht om daarvoor te zorgen.” En als dat ergens hapert dan wil hij daar duidelijkheid over. Juist als Reimerswaal zich inzet voor familiehereniging van de vluchtelingen in Nederland, zoals het college in de beantwoording aangeeft, kan de gemeente rekening houden met grotere gezinssamenstelling. Overigens is Reimerswaal niet de enige gemeente met een achterstand, ook andere Bevelandse gemeenten hebben moeite om geschikte woningen te vinden. “Daarmee wordt de druk alleen op de AZC’s maar groter.” 

Op de vingers getikt

Het college verwijst in het antwoord naar de organisaties die zorgen voor de uitvoering, zoals woningcorporatie Beveland Wonen en Vluchtelingenwerk. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente zelf, benadrukt Buteijn. Hij wil transparantie over het huisvestingsbeleid. “Destijds heb ik in de krant moeten lezen dat de gemeente door de provincie op de vingers is getikt, er zou sprake zijn van laksheid.”  Woorden waarin het college zich overigens niet in herkent. Buteijn wil de bewuste aanmaningsbrief van de provincie inzien en heeft deze bij de gemeente opgevraagd. “Deze zou als bijlage aan de beantwoording op mijn vragen zijn toegevoegd, maar ik heb niets ontvangen. Ik wacht nog steeds”, merkt hij op.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden