Bergs college wil 380kV-station van ‘Zeeuws’ net bij noordzijde Schelde-Rijnkanaal

BERGEN OP ZOOM / SCHOUWEN-DUIVELAND / REIMERSWAAL – Het Bergse college van B&W wil het 380Kv-station voor het nieuwe ‘Zeeuwse’ net plaatsen bij het Schelde-Rijnkanaal, met de noordelijke voorkeurslocatie BoZ-1. Vorige week heeft de Bergse raad duidelijk gemaakt dat ze bij de aanwinzing op wil treden als ‘bevoegd gezag’ en dat niet aan het Rijk wil overlaten.De nieuwe kabelverbinding moet de stroomvoorziening in grote delen van Zeeland en West-Brabant veiligstellen. Het bestaande net is ‘vol’, waardoor er geen aansluitingsmogelijkheden zijn voor nieuwe, duurzame energiebronnen zoals windparken en zonnevelden.

door: Han Verbeem

Begin februari neemt de gemeenteraad van Bergen op Zoom een besluit over de plaats van het 380kV-station. Er zijn vijf locaties in beeld, die allen in de Auvergnepolder. Tegelijk neemt Bergen op Zoom kennis van het besluit voor de aanwijzing van SD-1 bij Zierikzee, het Zeeuwse 150kV-netstation op Schouwen-Duiveland. Het is opmerkelijk, omdat de raad van Schouwen zich 23 december pas uitspreekt over de locatie.

Ondergronds

Voorkeurslocatie BoZ-1 ligt, wat betreft afstand, het dichtst bij Zeeland en dat is gunstig voor de uiteindelijke keuze bij Schouwen. Want de afstand mag maximaal 30 kilometer bedragen om een ondergrondse kabelverbinding mogelijk te maken. Tracévariant Zuid-Midden is de enige optie die beide voorkeurlocaties met elkaar kan verbinden, staat ook in het raadsvoorstel.

Landschappelijke inpassing

Wel dient de raad TenneT dringend te verzoeken “in het vervolgtraject nadrukkelijk aandacht te besteden aan het landschappelijk inpassen van het station” en ervoor te zorgen dat slechts een minmaal aantal extra masten nodig is. Naast de vijf locaties in de Auvergnepolder -drie in het noordelijke deel en twee in het zuiden- was er nog een zesde, bij Lepelstraat. Deze variant is echter afgevallen vanwege de vele eigenaren die uitgekocht dienen te worden.
 

Illustratie: Het Bergse college heeft een voorkeur voor zoeklocatie BoZ-1, aan de oostelijke kant van het Schelde-Rijnkanaal. Dat zou voor Zeeland gunstig uitpakken, de ondergrondse netverbinding blijft mogelijk.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden