Bezorging huis-aan-huisbladen in buitengebied stopt grotendeels: ‘Het is niet meer rendabel’

GOES – Inwoners van het Bevelandse buitengebied krijgen in veel gevallen geen huis-aan-huisblad meer in de bus. Uitgeverij Quaeris Media in Goes is onlangs gestopt met de plattelandsverspreiding van het Gele Krantje op Noord-Beveland. Ook overige titels van deze uitgever zoals Scheldepost (Kapelle), Goesemorgen en de Borselse Bode worden uitsluitend binnen de bebouwde kom verspreid. 

door: Han Verbeem

Wie buitenaf woont, en een krantje wil lezen, moet daarvoor naar één van de afgiftepunten of is aangewezen op de onlineversie. “Het is niet langer rendabel”, zegt Quaeris-uitgever Marc Dorst. Op Walcheren is de huis-aan-huisbezorging van Quaeres-uitgave De Faam zelfs compleet gestopt; deze is voortaan alleen verkrijgbaar bij afgiftepunten zoals winkels en horeca.

Eén euro per krant

Voor het dunbevolkte Noord-Beveland is de bezorging op het platteland een kostbare aangelegenheid: zo’n euro per krant – becijfert Monique Elst van uitgeverij De Bode. Deze verspreidt op Noord-Beveland de Bevelandse Bode en ook hier heeft de uitgever besloten de huis-aan-huisbezorging in de afgelegen gebieden te stoppen. Dat geldt ook voor de bezorging in de afgelegen delen van Borsele met de Zak van Zuid-Beveland. Plattelandsbewoners die tóch de krant willen ontvangen kunnen een betaald postabonnement nemen. In Kapelle, Reimerswaal en in Goes heeft De Bode wél een gemeentedekkend verspreidingsgebied. In Reimerswaal verschijnt ook het Reimerswaals Advertentieblad – eveneens met een gemeentedekkende verspreiding. 

Gemeentepagina’s

Op Noord-Beveland komt het afschalen van de huis-aan-huisbezorging van het Gele Krantje als een teleurstelling. De gemeente plaatst wekelijks betaalde pagina’s met gemeenteberichten in deze uitgave. ‘We hechten er waarde aan dat ons gemeentelijk nieuws op papier wordt verspreid en bieden het aan als extra service naar onze inwoners”, aldus burgemeester Loes Meeuwisse. Daarom vinden we het jammer dat de verspreiding in het buitengebied stopt.”  Noord-Beveland zet desondanks de samenwerking met het Gele Krantje voort. “We zijn blij met de alternatieven die de uitgever biedt en zullen deze ondersteunen.” Quaeris heeft vorig jaar het Gele Krantje, de Scheldepost en andere huis-aan-huisbladen overgenomen van Trainews Media uit Yerseke. De overname volgde na kritieken van de burgemeesters van Noord-Beveland en Kapelle op het reformatorische beleid van Trainews.

Reactie Kapelle

In Kapelle is burgemeester Constantijn Jansen op de Haar ontstemd over het feit dat de Scheldepost niet meer overal wordt bezorgd in zijn gemeente. Hij vraagt zich af “of dit wel de juiste weg is.” Kapelle plaatst gemeentelijke berichten in deze krant en die bereiken nu niet meer alle inwoners. Maar hij kan niet onder het vorig jaar afgesloten advertentiecontract uit. “Contractueel heeft de uitgever het recht om eenzijdig wijzigingen in bezorging aan te brengen”, zegt hij. Constantijn Jansen op de Haar heeft ook vragen gekregen uit de gemeenteraad, raadslid Jordy van Leeuwen (Gemeentebelang Kapelle) wil duidelijkheid over het bereik van de publicaties van gemeente Kapelle. “We zitten nog tot 2025 vast aan de Scheldepost, daarna kijken we naar alternatieven”, reageert Jansen op de Haar.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden