Borsele hoopt met sluitende begroting op einde toezicht provincie

HEINKENSZAND – Met een sluitende begroting 2022 en een dito meerjarenraming tot 2025 hoopt Borsele na twee jaar onder het preventief toezicht van de provincie uit te gaan komen. Maar het gemeentebestuur juicht nog niet te hard, want er moet de komende jaren ook nog 2,5 miljoen euro bezuinigd worden. “De burger gaat dat merken.”

Eerst het goede nieuws. Ten opzichte van de begroting van dit jaar is de financiële uitgangspositie van de gemeente voor de komende jaren een stuk beter. Zo is er geld gekomen voor jeugdzorg. Driekwart van die middelen mogen de komende jaren in de begroting worden opgenomen en dat geeft de broodnodige lucht. En er zal naar alle waarschijnlijkheid nog wat meer financiële ruimte ontstaan zodra de nieuwe verdeling vanuit het Gemeentefonds rond is. De verwachting is dat Borsele daarvan gaat profiteren. Maar in de begroting is daar nog geen rekening mee gehouden. Dat zou dus nog een meevaller kunnen opleveren.

Bezuinigingen

Maar de gunstige financiële uitgangspositie leunt voor een belangrijk deel ook op voorgenomen bezuinigingen. Of het nu over zorg gaat of cultuur, sport, verkeer of groenvoorzieningen, de gemeente zal de komende jaren op verschillende terreinen  moeten beknibbelen. Daar is al een begin mee gemaakt, maar: “We hebben nog een hele reeks te realiseren en dat wordt nog wel een uitdaging”, zegt wethouder Financiën, Arno Witkam. “Laat ik daar maar gewoon eerlijk over zijn, dat gaat hier en daar pijn doen. De burger gaat dat merken.” De gemeenteraad ook. Want die zal de komende jaren moeten beslissen in welke voorzieningen gesneden gaat worden.

Lasten omhoog

In de programmabegroting 2022 zijn daarnaast ook lastenstijgingen opgenomen. Zo wil het gemeentebestuur de afvalstoffenheffing en de rioolheffing helemaal kostendekkend maken. Daarom stijgt de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden volgend jaar met ongeveer een tientje (van €232,54 naar €242,52), waar meerpersoonshuishouden ruim vijftien euro meer gaan betalen (€361,99 ipv €347,12).

OZB

De rioolheffing is opgedeeld in twee delen. Wie tot 75 kuub water gebruikt, gaat volgend jaar €5,76 meer betalen (van €65,40 naar €71,16). In de verbruikersklasse 76 – 150 kuub stijgt het tarief met €7,20 (van €83,40 naar €90,60). Ook de WOZ-waarde van de woning speelt een rol bij de rioolheffing. Uitgaand van een waarde van €200.000 stijgt de bijdrage volgend jaar met ruim zeven euro (was €82,20 wordt €89,33). De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt daarentegen nauwelijks. Er wordt alleen een inflatiecorrectie van 1,5 procent toegepast. Wie een woning met een WOZ-waarde van €200.000 heeft, gaat in dat geval €3,73 meer aan OZB betalen.

Toezicht

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de begroting 2022 en de meerjarenraming. Ondertussen hoopt het dagelijkse gemeentebestuur dat het preventieve toezicht van de provincie definitief wordt opgeheven. Twee jaar geleden kreeg Borsele dat toezicht opgelegd, omdat het geen sluitende begroting kon presenteren. De gemeente voerde toen de gestegen kosten op het gebied van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als reden daarvoor aan. Vorig jaar liet de provincie de teugels al wat vieren, het wachten is op de volgende stap. “Ze kijken naar de begroting en de jaarrekening die erop volgt”, zegt Arno Witkam. “Als die op orde zijn, gaan we van het preventief toezicht af. Die afspraak is er met de provincie gemaakt.”

foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden