Borsele steggelt met Rijk, provincie en schap over stroomkabel

HEINKENSZAND – De gemeente Borsele wil niet dat de ondergrondse hoogspanningskabel van windmolenpark IJmuiden Ver ten westen van de Sloekreek komt te liggen. De gemeente pleit voor een tracé dat door de dijk loopt. Maar provincie, waterschap en ministerie denken daar anders over.

De kabel komt van een windmolenpark op zee, IJmuiden Ver. Als alles volgens planning verloopt, starten in 2024 de werkzaamheden om die kabel aan land te krijgen. Hij zal via de Veerse Gatdam in het Veerse Meer uitkomen. Bij haven De Piet komt het spul aan land, om vervolgens langs vliegveld Midden-Zeeland naar het zuiden te worden geleid. Uiteindelijk komt de kabel uit bij een nieuw te bouwen converterstation in het havengebied bij Borssele, waar de gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom. Vanaf die plek gaat de stroom naar het landelijke hoogspanningsnet.

Draagvlak

Voordat de kabel bij het converterstation komt, moet hij eerst (ondergronds) langs de Sloekreek. En daar zit ‘m de kneep. De gemeente ziet het liefst dat de kabel door de dijk aan de oostkant van de kreek komt te liggen. Maar provincie en waterschap voelen meer voor een tracé ten westen van de kreek. Door akkerbouwgebied dus. En het ministerie gaat daar nu in mee. “Onze prioriteit ligt bij de dijk”, zegt de Borselse wethouder Kees Weststrate. “Zeker ook omdat die optie is aangedragen door mensen uit de omgeving. Grondeigenaren hebben gevraagd: onderzoek eens of dat kan. Het blijkt goed te kunnen. Dus als we praten over het creëren van draagvlak in de omgeving, dan moeten we juist deze mogelijkheid met twee handen aangrijpen.”

Schade

Zo’n kabel door je land betekent nogal wat. Volgens Weststrate gaat het om behoorlijke stroken land waarop voorlopig niets verbouwd kan worden. De beheerder van het hoogspanningsnetwerk, TenneT vergoedt die schade wel maar: “Je begrijpt dat ’t voor de boeren wel een punt is”, zegt Weststrate. “Op sommige plekken speelt ook de aanwezigheid van zoet water nog een rol.” Ministerie en TenneT komen donderdag 20 januari hun standpunt toelichten aan de gemeenteraad.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden