Bouwverkeer Platepolder blijft via Stenevate in Heinkenszand rijden

HEINKENSZAND – Bouwverkeer van en naar de nieuwbouwwijk Platepolder in Heinkenszand gaat zoals al gepland via de Stenevate en het Platewegje. Wel moet het gemeentebestuur met de provincie gaan praten over de mogelijkheden om een tijdelijke toegangsweg aan te leggen via de Heinkenszandseweg. Maar een tijdsplan is daar niet aan gekoppeld.

De Stenevate in Heinkenszand is een drukke weg. Er is nu een supermarkt (Jumbo) en daar komt een tweede bij (Lidl). Beide trekken klanten en beide moeten worden bevoorraad. Er is het verkeer van en naar het gemeentehuis, de raadsboerderij en verschillende woningen. Er is ook een bushalte. De Stenevate is bovendien tweemaal per dag een doorgaande route voor fietsende scholieren en ook nog de toegangsweg naar de Dorpsstraat. Dus wat nu als daar straks ook nog eens al dat bouwverkeer voor de nieuwbouwwijk Platepolder overheen moet?

Geen discussie

Platepolder wordt de nieuwe zuidoostelijke woonhoek van Heinkenszand. Er komen zo’n driehonderd woningen te staan van uiteenlopende types. De bouw is gepland in verschillende fases. Met fase I wordt dit jaar een begin gemaakt. Het gaat om 94 huizen die achter de woningen aan de zuidkant van de Stenevate staan. Over het plan zelf is binnen de gemeenteraad nauwelijks discussie. Maar over de tijdelijke toegangsweg voor het bouwverkeer des te meer. Er moesten donderdag de nodige noten over gekraakt worden.

Definitieve ontsluiting

Dat bouwverkeer rijdt straks via de Stenevate en het onverharde Platewegje (naast het gemeentehuis) van en naar het bouwterrein. Maar de definitieve ontsluiting van de nieuwbouwwijk komt ergens anders te liggen. Bewoners rijden Platepolder straks via de Heinkenszandseweg binnen, aan de zuidkant van de wijk. Maar die ontsluiting komt er niet voor 2025. Laten we daar dan nu alvast een tijdelijke toegang aanleggen voor het bouwverkeer. Dan ontlasten we de Stenevate voor een groot deel en zetten we verkeersveiligheid bovenaan, stelde D66 bij monde van Annet van de Ree voor. Ze diende daarvoor een motie in die mede gesteund werd door OPA Borsele, LPB en later ook VVD.

Zomervakantie

In de motie werd het gemeentebestuur opgeroepen met de provincie in gesprek te gaan over die tijdelijke toegang voor het bouwverkeer vanaf de Heinkenszandseweg. Daarnaast zou de toegang Stenevate/Platewegje dan als tweede ontsluiting dienen. Het gemeentebestuur werd opgeroepen om na de zomervakantie met een plan daarover richting raad te komen. Maar aan dat laatste wilden de coalitiepartijen in de raad hun handen niet branden.

Geen verplichting

En daarom kwamen ze te elfder ure zelf maar met een motie op de proppen. In grote lijnen bleek dat dezelfde als die van D66, maar dan zonder een verplichting aan het college om direct na de zomer met een plan te komen over ontsluiting via de Heinkenszandseweg. Geen tijdspad dus. Die motie werd met veertien stemmen voor en vijf tegen aangenomen.

Eerst verdienen

Voor wethouder Kees Weststrate is de zaak klip en klaar. De definitieve ontsluiting van Platepolder via de Heinkenszandseweg moet nog verdiend worden. Er moeten eerst huizen worden verkocht om de aanleg van die toegangsweg te kunnen betalen. Een tijdelijke toegang op die plek voor het bouwverkeer vraagt een wijziging van het bestemmingsplan en dat leidt alleen maar tot vertraging, hield de wethouder de gemeenteraad voor. Hij beloofde alle punten daarover voor de raad op papier te zetten. Voor wat betreft de verkeersveiligheid op de Stenevate stelde Weststrate voor daarvoor een aparte inforaad te organiseren.

foto:  De blauwe pijl geeft de kruising Stenevate/Platewegje aan waar het bouwverkeer van en naar Platepolder rijdt. De oranje pijl geeft het gebied aan waar fase I wordt gebouwd. De groene pijl (bovenaan) geeft de plaats aan waar de definitieve ontsluiting van Platepolder moet komen, aan de Heinkenszandseweg.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden