Burgemeester Reimerswaal sluit drugspand Rilland

RILLAND – Burgemeester Van Egmond maakt bekend dat zij vandaag een woning in Rilland heeft gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Het betreft een sluiting van een pand aan de Steenvlietstraat voor de duur van drie maanden.

Op 1 juni 2022 is door de politie tijdens een doorzoeking in het kader van strafrechtelijk onderzoek naar de handel in/het vervaardigen van verdovende middelen als bedoeld in de Opiumwet, in de woning aan de Steenvlietstraat een hennepkwekerij met 80 hennepplanten aangetroffen.

Beleidsregels Opiumwet

De sluiting is gebaseerd op basis van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel Wet Damocles) genoemd en het bijbehorende gemeentelijke Damoclesbeleid. In dit beleid is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het aantreffen van een handelshoeveelheid soft- of harddrugs en strafbare voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet in een woning of lokaal.

Doel Sluiting

De aanwezigheid van goederen die duiden op drugshandel in een woonwijk vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Zo is er bij een hennepkwekerij een risico op brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage. Drugshandel kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden en omgeving door de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten. Ook zijn dergelijke locaties een essentiële schakel in de keten van georganiseerde misdaad. Om deze illegale situatie te beëindigen en eventuele overlast weg te nemen is besloten het pand te sluiten.

Aanpak ondermijning

Criminele organisaties maken enorme winsten met hennepteelt en drugshandel. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Overheidspartners als politie,
Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. 

Ook inwoners kunnen helpen drugscriminaliteit te bestrijden. Vermoedens van criminele activiteiten kunnen onder meer telefonisch gemeld worden bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden