COA dient opnieuw verzoek in voor verlenging noodopvang Zeelandhallen

GOES – De gemeente Goes heeft een formeel verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ontvangen voor de verlenging van de noodopvang in de Zeelandhallen voor de periode van een jaar. Officieel eindigt de noodopvang in Goes op 1 september 2022.

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit verzoek, maar heeft wel een aantal aandachtspunten waarover het met het COA in gesprek wil. Goes wil onder andere meer aandacht voor leefbaarheid en doorstroming.

Verbetering leefomstandigheden

Het aantal toiletten en douches nu is minimaal, de gemeente Goes zou graag uitbreiding hiervan zien. Ook zijn de bedden verre van comfortabel. De gemeente vraagt het COA om de kwaliteit van deze voorzieningen te verbeteren. Daarnaast is de doorstroming erg langzaam. De asielzoekers verblijven soms langer dan een half jaar in de Zeelandhallen, terwijl het de bedoeling is dat zij zo snel mogelijk naar een regulier asielzoekerscentrum verhuizen. Ook wil de gemeente dat er mogelijkheden komen voor de asielzoekers om met de inburgering te starten, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen.

Verloop procedure

Eind augustus neemt het college van B&W van de gemeente Goes het besluit of zij instemt met de verlenging van de noodopvang tot 1 september 2023.

Als de gemeente ingaat op het verzoek van het COA blijft de voorwaarde gelden dat er geen asielzoekers uit veilige landen of vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers, in Goes worden opgevangen.

Foto: Noodopvang in de Zeelandhallen (© Streekomroep de Bevelanden)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden