Coalitie Goes presenteert akkoord: WMO-maatregelen teruggedraaid

GOES – Het lag in de lijn der verwachting: de nieuwe coalitie in Goes draait een aantal maatregelen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) terug. Het gaat om de beperking op de huishoudelijke hulp en de verhuisplicht die vorig jaar juli waren ingevoerd. De coalitie presenteerde maandag het akkoord en de vier wethouders. Donderdag worden ze geïnstalleerd.

Alle Bevelandse gemeenten spraken vorig jaar zomer over de WMO. Het mes moest erin. Een meerderheid van de Goese raad ging er toen mee akkoord dat de huishoudelijke hulp voortaan pas kon worden aangevraagd na zes maanden. PvdA, GroenLinks, Nieuw Goes en Partij voor Goes waren daar toen al op tegen. Nu ze met SGP/CU in de coalitie plaats hebben genomen, vinden ze het tijd om die maatregel terug te draaien: de hulp kan straks vanaf drie maanden aangevraagd worden. Ook de verhuisplicht voor mensen die aanpassingen in een woning nodig hebben (bijvoorbeeld een traplift) wordt geschrapt.

Vrede

Opvallend is dat André van der Reest (SGP/CU) vorig jaar als wethouder de verhuisplicht en het langer wachten op huishoudelijke hulp nog verdedigde. Hij zei daar toen dit over: “Als je de verhuisplicht verandert, ga je meer kosten maken voor bijvoorbeeld het installeren van trapliften. De maatregelen zijn een samenhangend pakket. Als we daar nu veranderingen in aanbrengen, krijgen we in de toekomst de rekening gepresenteerd.” Nu hij als wethouder ook tot het nieuwe college toetreedt, met opnieuw de portefeuille WMO onder zijn hoede, heeft hij blijkbaar toch vrede met het terugdraaien van die maatregelen.

Verruimen van armoederegelingen

Het akkoord dat de vier coalitiepartijen maandag presenteerde, heet Goes, een krachtige samenleving. Er staan de speerpunten in waar de partijen zich de komende jaren op willen richten. Zoals het verbeteren van de inspraak van burgers, meer betrokkenheid. Het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen en het vergroenen van de stad staan ook hoog op de agenda. Net als investeren in cultuur, wonen (voldoende betaalbare huizen voor alle doelgroepen) en welzijn. Wat dat laatste betreft willen de vier de armoederegelingen verruimen, waaronder het kindpakket. Daarnaast willen ze geld beschikbaar stellen voor een proef met de zogenoemde basisbaan: werk voor mensen in de bijstand. Volgens de vier coalitiepartners is Goes een financieel gezonde gemeente en is er voldoende geld om de ambities te kunnen verwezenlijken.

Meerderheid verloren

Na de verkiezingen van 16 maart kon de coalitie van CDA, VVD en SGP/CU niet aanblijven, omdat de minimale meerderheid van één zetel verloren was gegaan. PvdA/GroenLinks werd de grootste fractie in Goes en formeerde met de twee lokale partijen Nieuw Goes en Partij voor Goes en met SGP/CU. In het nieuwe college blijft burgemeester Margo Mulder uiteraard gewoon aan. De wethouders die plaatsnemen in het college zijn Joan Veldhuizen (PvdA/GroenLinks), Martijn Vermeulen (Nieuw Goes), André van der Reest (SGP/CU) en Stan Meulblok (Partij voor Goes).

Foto (© Streekomroep De Bevelanden): van links naar rechts Johnny Lukasse (fractievoorzitter SGP/CU), Vincent Mareels (fractievoorzitter Nieuw Goes), Joan Veldhuizen (wethouder PvdA/GL), Marco Eestermans (fractievoorzitter PvdA/GL), André van der Reest (wethouder SGP/CU), Stan Meulblok (wethouder Partij voor Goes), Martijn Vermeulen (wethouder Nieuw Goes)

Luister hieronder naar het gesprek dat Peter van den Assem had over het coalitieakkoord met Marco Eestermans, fractievoorzitter van PvdA/GL

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden