Coalitie Reimerswaal onder vuur om anti-genderpassage in bestuursakkoord

KRUININGEN – Belangenorganisaties van LHBTI’ers hebben moeite met het nieuwe bestuursakkoord van Reimerswaal. “We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen”, staat zwart op wit te lezen. En dat valt slecht bij zowel COC Zeeland als het Roze Netwerk van de coalitiepartij PvdA.

door: Han Verbeem

“We gaan respectvol om met diversiteit”, staat in het donderdag gepresenteerde conceptakkoord en “ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn.” Het bewust negeren van genderdebat en het afdoen als een ’trend’ wordt binnen door homobelangenorganisaties echter als weinig respectvol ervaren.

Geschokt

Ruud van Engelen, voorzitter van COC Zeeland, is diep geschokt. “Van de SGP kan je dit verwachten, maar dat de PvdA hiermee akkoord gaat? Ronduit schandalig!” zegt hij. De PvdA heeft samen met de homo-organisaties het Zeeuwse regenboogakkoord ondertekend, waarbij de lokale overheden zich inzetten voor acceptatie van seksuele diversiteit in de samenleving. Voor Van Engelen heeft de PvdA hiermee aan geloofwaardigheid ingeboet.

Acceptatie stagneert

Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek toont aan dat weliswaar driekwart van de Nederlandse samenleving seksuele diversiteit accepteert, maar dat de groei van acceptatie stagneert. Er is juist veel werk te verrichten om de acceptatie te bevorderen. Negentig Nederlandse gemeenten hebben daarover al afspraken gemaakt met het COC.

Geen trend

Genderbewust beleid is zeker geen trend maar juist een maatschappelijke ontwikkeling, benadrukt Emine Bozkurt van het landelijke Roze Netwerk van de PvdA. Bozkurt is daarom onaangenaam verrast door de passage in het Reimerswaalse bestuursakkoord, die ze ‘cryptisch’ noemt. “Het is niet duidelijk wat Reimerswaal hiermee wil bereiken”, zegt ze. Bozkurt wil daarom met de lokale PvdA in Reimerswaal in gesprek gaan.

Reacties coalitiepartijen

De Reimerswaalse coalitie onthoudt zich van commentaar op de bewuste passage in het akkoord en gaat niet in op het protest van de belangenorganisaties. PvdA-voorman Kees Verburg wil niet inhoudelijk reageren, ook SGP-leider Maarten Both houdt zich op de vlakte. Beide lokale bewindsmannen benadrukken dat het om een conceptversie van het akkoord gaat, die de gemeenteraad woensdag 25 mei nog moet vaststellen. Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal, in omvang de tweede coalitiepartij, zegt ieders overtuiging en levenswijze te respecteren maar is tegenstander van een actief homo- en genderbeleid. 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden