College Reimerswaal ziet geen belemmeringen meer voor windpark Ze-Bra

RILLAND / OSSENDRECHT – Het Reimerswaalse college van B&W vraagt de gemeenteraad definitief in te stemmen met de bouwplannen voor het Ze-Bra windmolenpark, tussen Rilland en Ossendrecht. Uit de vergunningaanvraag zou blijken dat het project “voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening”, zo stelt het college.

door: Han Verbeem

Zo zouden het geluid en de slagschaduw van de in totaal zestien windmolens van elk 200 meter hoog slechts beperkte milieuhinder opleveren. In de raadsvergadering van 2 november dient de raad van Reimerswaal een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het windproject, en daarmee zet de gemeente dan het sein op groen.

MER-commissie

Eerder had de landelijke adviescommissie voor Milieueffectrapportage de gemeente aangespoord om de milieurisico’s goed in kaart te brengen. Het geluidsniveau ligt tussen de 41 en 47 decibel, overlast van slagschaduw voor omwonenden blijft beperkt tot zes uur per jaar.

Teleurgesteld

Dinsdag bespreekt de Opinieraad van Reimerswaal het voorstel van het college van B&W. Actievoerder Just Jansz van bewonersgroep Windstil Ossendrecht maakt zich met name zorgen over de milieuschade aan de Brabantse zijde van het windpark maar zowel de initiatiefnemers als het college hebben geen behoefte aan extra onderzoeken. Jansz reageert teleurgesteld: “We hebben helaas moeten vaststellen dat alle ingediende zienswijzen collectief en vrijwel zonder enige uitzondering van tafel worden geveegd”, zo schrijft hij aan het gemeentebestuur.

Tunnelvisie

Volgens Jansz zijn de bezwaren van de omwonenden zonder een geloofwaardige motivatie afgewezen. “Het wekt de suggestie dat hier sprake is van een hoge mate van vooringenomenheid en tunnelvisie, waarbij de betroffen inwoners simpelweg niet serieus hoeven te worden genomen.” Eerder had de activist al aangegeven het project desnoods tot aan de Raad van State aan te vechten.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden