De gemeente Noord-Beveland biedt jaarlijks gratis zwemlessen aan voor kinderen vanaf 6 jaar die nog niet hun zwemdiploma hebben behaald.

De gemeente Noord-Beveland biedt jaarlijks zwemlessen aan voor kinderen vanaf 6 jaar die nog niet hun zwemdiploma hebben behaald. De gemeente Noord-Beveland wil iedereen de gelegenheid bieden zwemlessen te volgen wat heel belangrijk is als men in zo’n waterrijke gemeente als Noord-Beveland woont. Deze gratis zwemlessen zijn uitsluitend bedoeld voor kinderen uit gezinnen waar op dit moment de financiële ruimte niet is (inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm).
 
Er wordt op dinsdag en woensdag vanaf 17.00 uur lesgegeven in het Wissebad in Wissenkerke. De lessen beginnen op dinsdag 6 juli, na aanmelding wordt er contact met u opgenomen hoe laat uw kind(eren) aanwezig moet(en) zijn. Daarna hoort u in welke groep uw kind wordt geplaatst.

Verblijf in het zwembad en zwemles vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Vervoer naar en van het zwembad dient u zelf te regelen. 

Voor vragen en/of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met mevrouw Butter van de gemeente Noord-Beveland 14 0113 of per mail: info@noord-beveland.nl

Afbeelding: Jan Haerer, Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden