Advertentie
Advertentie

Klachtenprocedure

Streekomroep de Bevelanden acht veel belang aan de manier waarop kijkers, lezers, luisteraars en volgers van de omroep contact kunnen opnemen met de omroep, of disciplines hiervan, wanneer zij een klacht hebben.

Om klachten op een structurele en verantwoorde manier af te kunnen handelen is deze klachtenprocedure tot stand gekomen. Het bestuur, managementteam en alle medewerkers van de omroep hebben verantwoordelijkheid en meldplicht als het gaat om klachten.

Klachten kunnen op veel manieren geuit worden; mondeling, telefonisch, post, email of digitaal klachtenformulier.

De omroep voorziet op haar website een klachtenformulier. Dit formulier wordt direct na verzending bij de omroep bezorgt. De omroep verbindt zich binnen vijf werkdagen aan afzender te laten weten of en door wie de klacht in behandeling genomen zal worden. Hiervoor is belangrijk dat het klachtenformulier volledig en gedetailleerd wordt ingevuld.

Klachten worden centraal geregistreerd. Persoonsgegevens zullen conform de richtlijnen van de AVG-wetgeving bewaard blijven zolang de klacht in behandeling is en loopt. Binnenkomende klachten zullen eerst worden geanalyseerd waarna een evaluatie volgt. Ook zal er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht gegrond is. Het kan gebeuren dat de klacht gebaseerd is op een journalistieke en/of creatieve keuze van de omroep of haar medewerkers gaat, welke niet overeenkomt met de voorkeur van degene die de klacht indient. Het niet ongegrond verklaren van een klacht zal met reden kenbaar gemaakt worden.

Het klachtenformulier vindt u hieronder, onze contactgegevens vindt u hier.

Klachtenformulier