Advertentie
Advertentie

PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Stichting Streekomroep De Bevelanden bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

ZLTO Dhr. J. Janse (PBO voorzitter)
Recron Zeeland Dhr. A. Brinkman
Leger des Heils Dhr. R. Heijboer
Seniorenvereniging Goes e.o. Dhr. H. de Jonge
Zorgcentrum Ter Weel Mevr. C. Traas
Stichting Albero Dhr. P. van Kampen
Stichting Ouderenzorg Kapelle Mevr. I. vd Boomen
Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland Mevr. J. Meijer
R&B Wonen Dhr. N. van Vlimmeren
SVRZ Mevr. I. Cornelis
Stichting Prisma Onderwijs Dhr. G.C. Voet
SMWO Mevr. A van Drimmelen
Stichting Podium 't Beest Mevr. S. Kort
Heemkundige Kring De Bevelanden Dhr. F. de Kaart