Geen strafbare feiten bij controle opslaglocaties Goes

GOES – Vier opslaglocaties zijn woensdag gecontroleerd. De gemeente voerde deze in samenwerking met de politie, ondersteund door Taskforce-RIEC Brabant Zeeland uit.

 

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. De verhuurders weten hierdoor niet altijd wat er zich precies in hun pand afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar en overlast door gebruik. En aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden.

 

Resultaten

In totaal zijn vier locaties met hulp van speurhonden gecontroleerd. Op geen enkele plek zijn strafbare feiten geconstateerd.

 

Verhuurders weerbaar maken

De gezamenlijke acties hebben een tweeledig doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten. En aan de andere kant kijken we met pandeigenaren hoe verhuren zo veilig mogelijk kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Er ontstaat meer inzicht door betalingen ook altijd via de bank te laten verlopen. En door geen zaken te doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd. Tot slot krijgen verhuurders informatie over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.

 

Gezamenlijke taak

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken mag u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente. Maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit gewaarborgd is. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

 

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden