Geen vreugdevuren wel carbid tijdens oud en nieuw in Borsele

HEINKENSZAND – Tijdens de jaarwisseling mogen er geen vreugdevuren ontstoken worden in de gemeente Borsele. Een aantal mensen had de gemeente wel om toestemming gevraagd, maar krijgt die uiteindelijk niet.

De gemeente voelt er weinig voor, omdat vreugdevuren veel mensen aantrekken. En tijdens oud en nieuw geldt de landelijke regel dat groepjes maar uit maximaal vier mensen mogen bestaan.

Carbid

Bij de gemeente is voor een aantal locaties toestemming gevraagd om carbid te schieten. De gemeente heeft daarvoor toestemming gegeven voor de velden van de VV Borssele (Troyeweg), op het veld aan de Prinses Margrietstraat in Nieuwdorp en het veld achter de speeltuin in Baarland (Florishoek). De toestemming geldt alleen voor oudejaarsdag en uitsluitend zo lang het licht is.

Camera’s

Eerder werd al bekend de gemeente Borsele extra boa’s inzet tijdens de jaarwisseling en op twee plaatsen ook cameratoezicht gaat houden. Vorig jaar hing er vanwege overlast en vernielingen in de jaren ervoor al een camera op het Plein in Borssele. Die hangt er dit jaar weer. Daarnaast worden er voor het eerst drie camera’s geplaatst in de omgeving Kraaijendijk/Van der Biltplein. Om cameratoezicht te kunnen houden heeft de gemeente toestemming nodig van de Officier van Justitie. Die zag voldoende aanleiding om met het verzoek van de gemeente in te stemmen.

foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden