Goes pakt rotondes bij spoorwegtunnel nog deze maand aan

GOES – Nog deze maand worden de eerste maatregelen genomen om de rotondes bij de spoorwegtunnel overzichtelijker te maken. Een fietspad wordt deels verlegd, een stukje wordt afgesloten en er komen borden om voetgangers, fietsers en automobilisten te wijzen op de verkeerssituatie. Daarnaast wil de gemeente de Ringbaan-West sneller dan gepland doortrekken richting Kompasplein.

Zijn die nieuwe rotondes bij de spoortunnel nu veilig of niet? De gemeente vindt van wel. Het Poelplein (waar Van Hertumweg, Fruitlaan en Anthony Fokkerstraat samenkomen), het Hartmanplein (een stukje verderop richting spoor) als ook het Kompasplein (rotonde naast de Jumbo) voldoen aan de verkeersveiligheidseisen, zo blijkt uit onderzoeken.

Gedrag

Ondertussen gebeurden er wel ongelukken en kwamen er bij de gemeente ‘signalen’ binnen van verkeersdeelnemers die de situatie op de rotondes helemaal niet zo veilig vinden. En dus gaf de gemeente in het najaar opdracht tot nieuw onderzoek, waarbij niet zo zeer gekeken werd naar de technische richtlijnen, als wel naar het gedrag van de verkeersdeelnemers zelf. Naar aanleiding van dat onderzoek neemt de gemeente nu vier maatregelen.

Overzichtelijker

Allereerst wordt deze maand al het stukje fietspad, dat tussen het parkeerterrein van de Jumbo en het Kompasplein ligt afgesloten. De verwachting is dat de verkeerssituatie daardoor overzichtelijker wordt. Automobilisten hoeven dan geen rekening meer te houden met fietsers die vanaf het parkeerterrein direct het oversteekpunt oprijden. Ze hoeven dan nog maar op twee in plaats van op drie richtingen te letten van waaruit fietsers de weg op kunnen komen.

Bespaarhuis

De tweede maatregel is het verleggen van het fietspad vanaf de spoortunnel richting het centrum. Anders gezegd: de bocht naar rechts wordt verlegd over de groenstrook bij het Bespaarhuis. Fietsers die vanuit Goes-Zuid naar het centrum rijden slaan zo eerder af, verder vóór het Kompasplein. Dat zou moeten voorkomen dat automobilisten onnodig hoeven te wachten op afslaande fietsers. De derde maatregel is het plaatsen van borden op Poelplein en Kompasplein, om voetgangers, fietsers en automobilisten te wijzen op elkaars aanwezigheid. Met deze drie maatregelen wordt in januari en februari een begin gemaakt.

Ringbaan

De vierde maatregel zal meer tijd in beslag nemen. Dat gaat om de Ringbaan-West rechtdoor te trekken vanaf het Voltaplein (waar Brugman Keukens is gevestigd) naar het Kompasplein aan de andere kant van het Marconigebied. Dat zou ervoor moeten zorgen dat minder auto’s bij de fietsoversteek komen. Het doortrekken van de ringbaan is een al langer gekoesterde wens. Het gemeentebestuur wil er binnen de aanpak van het Marconigebied voorrang aan geven en mikt nu op 2023. Goes heeft dat niet helemaal zelf in de hand. De grond langs het spoor, waarop de weg zal moeten worden aangelegd is in handen van de NS en ProRail.

Foto: De oversteekplek bij het Kompasplein in Goes (© Streekomroep De Bevelanden)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden