Hart van Zeeland-visie: Bevelandse gemeenten willen samen sterker staan

KAPELLE – De Kapelse raad lijkt in meerderheid in te kunnen stemmen met de visie Bevelanden: het ‘Vitale Hart van Zeeland’. Wethouder Siwart Mackintosh kan de ongerustheid bij sommige raadsleden dinsdagavond wegnemen: het gaat ‘slechts’ om een strategisch samenwerkingsverband tussen de vijf Bevelandse gemeenten, “niet meer, maar zeker ook niet minder.”

door: Han Verbeem

In de raadsvergadering klinkt dinsdagavond nog enige twijfel en zorg. Vooral het woord ‘mandatering’ valt verkeerd, onder meer bij de CDA-fractie. Mackintosh belooft het woord te laten schrappen uit het visiedocument. Tijd voor bijschaven is er nog, de uiteindelijke klap met de hamer volgt in oktober.

Bouwsteen Zeeuwse visie

Ook de andere Bevelandse gemeenten spreken zich nog uit over het document. En de provincie kijkt mee. Want het Hart van Zeeland dient als bouwsteen voor de uiteindelijke Zeeuwse gebiedsvisie.

Samen meer bereiken

Samenwerken, daar draait het om. “Op bepaalde onderwerpen kunnen we, met behoud van eigen identiteit en autonomie, samen méér .” Zo stellen de vijf gemeenten een gezamenlijk plan op voor uitgifte van bedrijventerreinen en bouw van nieuwe woningen. Maar ook op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en zorg volgt een krachtenbundeling.

Zinvol

“Het wordt géén oncontroleerbare organisatie met eigen bevoegdheden, maar een gemeentelijke overlegstructuur om te kijken of bepaalde afspraken zinvol zijn”, weerlegt Mackintosh de bezwaren. Het nieuwe platform neemt geen bevoegdheden van het gemeente over. “Besluiten vinden altijd in de raad plaats”, benadrukt hij. Samenwerking waar het kan, eigenstandig handelen waar het moet. “We moeten ons als Kapelle wel in de visie blijven herkennen.”

Foto: Wethouder Siwart Mackintosh wil méér samenwerken met de overige Bevelandse gemeenten. 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden