Herdenking watersnoodramp Wolphaartsdijk

WOLPHAARTSDIJK – Zeeuwen en de watersnoodramp van 1953 zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Deltawerken, gedenktekens en verhalen; dagelijks herinneren ze ons aan de gebeurtenissen die zich 70 jaar geleden voltrokken – de grootste natuurramp van de 20e eeuw in Nederland. 

door: Marcel Steenbakker

Zaterdag 31 januari 1953 wakkerde een noordwesterstorm boven het zuidwestelijk deel van Nederland aan. Op zich geen vreemd natuurverschijnsel en het zou volgens deskundigen ook geen probleem geweest zijn mits de vloedstand van het water in de Noordzee niet zo hoog was. Een hoge waterstand, springtij en een door de storm woest opgestuwde Noordzee beukten op de Zeeuwse dijken. Deze bleken niet opgewassen tegen het natuurgeweld. In de nacht van 1 februari sloeg het water over de dijken. Rond 3 uur braken de eerste dijken, op de Bevelanden in Kruiningen en Kortgene.

Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge

Ook Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge – toen nog een zelfstandige gemeente – worden zwaar getroffen; een groot deel van het dorp en omringend poldergebied loopt onder water en twaalf mensen verdrinken; het oudste slachtoffer was 79, het jongste 3 maanden. Vele bewoners moeten naar elders worden geëvacueerd.

Een beetje troost en om de geschiedenis levend te houden vinden nabestaanden bij het monument dat sinds 2005 op de dijk staat en waar op woensdagmiddag 1 februari een krans wordt gelegd. Geassisteerd door leerlingen van de basisscholen “Joh. Calvijn” en “Het Samenspel” uit Wolphaartsdijk zullen burgemeester van Goes, Margo Mulder en voorzitter van de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk, Ad de Wit een krans leggen. Daarna zullen de namen genoemd worden en is er één minuut stilte.

Voorafgaand en na de kranslegging is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in restaurant ‘De Meerkoet’. Zowel burgemeester Mulder als Ad de Wit zullen hier een toespraak houden. Ook de leerlingen van beide basisscholen zullen een actieve bijdrage leveren.

Expositie

Na afloop is er gelegenheid om de foto expositie met meer dan 100 foto’s te bekijken die speciaal voor de gelegenheid is samengesteld door de heer Jan Murre van Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk.

Programma

13.00 uur: Inloop ‘De Meerkoet’

13.15 uur: Welkomstwoord voorzitter Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk, Ad de Wit

13.30 uur: Koffie, thee & fris

13.50 uur: Toespraak burgemeester Margo Mulder

14.00 uur: Bijdrage scholieren

14.15 uur: Wandelgang naar het monument op de dijk

14.30 uur: Kranslegging op de dijk

14.45 uur: Naar de Meerkoet

15.00 uur: Toespraak voorzitter Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk, Ad de Wit

15.10 uur: Koffie, thee & fris en mogelijkheid tot bezoeken expositie

16.00 uur: Einde

Foto: Pixabay

 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden