Hoe ervaren inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland?

Hoe ervaren inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland nu en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? Deze vraag was het startpunt voor het onderzoek ‘Leven in Zeeland’ van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (KCZS). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. In het rapport geven de onderzoekers rondom zeven thema’s antwoord op de hoofdvraag.

Voor het rapport ‘Leven in Zeeland’ hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de antwoorden die bijna 13.000 Zeeuwen tussen mei en juli 2021, middenin de coronacrisis, hebben gegeven op hun onderzoeksvragen. Bovendien heeft het HZ-kenniscentrum voortgebouwd op de bevolkingsonderzoeken die sinds 2009 om de vier jaar plaatsvinden.

Een belangrijke uitdaging voor de onderzoekers was deze keer om de impact van de coronacrisis in de antwoorden te (h)erkennen, maar vooral de onderliggende, structurele vraagstukken in Zeeland te zien. Brede welvaart is een belangrijk begrip in ‘Leven in Zeeland’. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde in 2021 voor de tweede keer een regionale monitor brede welvaart. Hierbij draait het niet alleen om materiële welvaart, maar ook om zaken als een goede gezondheid, toegang tot voorzieningen, een prettige leefomgeving en hoe tevreden mensen zijn over hun leven in het algemeen.   

De monitor vormde het vertrekpunt voor ‘Leven in Zeeland’ (voorheen bekend als ‘De Staat van Zeeland’), maar centraal staan de uitkomsten van het Zeeuwse bevolkingsonderzoek. KCZS heeft in het bijzonder onderzoek gedaan op de volgende thema’s: de arbeidsmarkt, wonen, bereikbaarheid, kwetsbaarheid, samenleven en meedoen, een blik op het (toekomstige) leven in Zeeland en jongvolwassenheid.

In het rapport is onder meer te lezen  dat een kwart van de werkenden buiten Zeeland werkt, de meeste Zeeuwen hun woonomgeving waarderen, in welke gemeente inwoners het meest tevreden zijn over de leefbaarheid en dat inwoners veel vertrouwen hebben in anderen en dat een grote meerderheid de bereikbaarheid van de dagelijkse voorzieningen als goed ervaart.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden