Ook Reimerswaal wil rem op ontpoldering Hedwigepolder: PFAS-vervuiling onaanvaardbaar

KRUININGEN – De voltallige gemeenteraad van Reimerswaal steunt de oproep van Hulst, om als Zeeuwse gemeente in Den Haag protest aan te tekenen tegen de versnelde ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Een motie van CU-raadslid Andries Jumelet krijgt de steun van alle raadsfracties.

Door: Han Verbeem

Daarmee is Reimerswaal de eerste Zeeuwse gemeente ná Hulst die zich unaniem verzet tegen de lopende ontpoldering. Raadslid Andries Jumelet, van ChristenUnie Reimerswaal, wil voorkomen dat met PFAS verontreinigd Scheldewater de Hertogin Hedwigepolder instroomt, nu de Belgen versneld gaan ontpolderen. Dat mag absoluut niet gebeuren, benadrukt Jumelet, en daarom dient hij dinsdagavond een motie in bij de raadsvergadering van Reimerswaal. De vaststelling is een formaliteit, het raadsstuk is met de logo’s en namen van alle raadspartijen medeondertekend.

Voorvechter

Andries Jumelet is één van de voorvechters in Zeeland tegen de PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Ook voor eerdere acties gericht tegen de PFAS-vervuiling wist Jumelet een raadsmeerderheid achter zich te krijgen. Als gemeente heeft Reimerswaal weliswaar geen bevoegdheid om de ontpoldering van de Zeeuws-Vlaamse polder een halt toe te roepen. Maar het uitspreken van zorg kan wel, en Jumelet hoopt dat de verantwoordelijke overheden daarvoor gevoelig zijn.

Gezamenlijk optreden

Het protest is niet alleen gericht aan de Eerste en Tweede Kamer. Ook gaat een afschrift van de Reimerswaalse protestbrief naar de ministerraad, de provinciale Staten van Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, de Belgische overheid, het Waals en Vlaams parlement en het Europees Parlement. De motie is een reactie op een eerdere oproep van burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst, gericht aan de overige Zeeuwse gemeenten, om gezamenlijk op te treden in het protest.

Ontoelaatbaar

De Hertogin Hedwigepolder ligt op de grens van Vlaanderen en Nederland, bij het Verdronken land van Saeftinghe. In 2005 is internationaal afgesproken dat het de polder onder water komt te staan als natuurcompensatie voor uitbreidingen van de Antwerpse haven. Een versnelde ontpoldering gaat tegen de afspraken met Nederland in, benadrukt Jumelet. De Belgen zijn echter al begonnen met het afgraven van de waterkering rondom de polder.

Raad van State

Sinds oktober 2021 lopen bovendien procedures van onteigende grondeigenaren bij de Raad van State, om de ontpoldering tegen te houden vanwege de vervuilingsrisico’s. Ook de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Hulst hebben eerder hun afkeuring uitgesproken. “Onze Zeeuwse polder, de Hertogin Hedwigepolder, die we nooit hebben willen ontpolderen, mag absoluut niet nu versneld ontpolderd worden”, stelt Jumelet in zijn motie. “Omdat daardoor het ontoelaatbaar verontreinigd Westerscheldewater deze reeds ontmantelde polder ernstig zou vergiftigen.” Het gehalte PFAS en PFOS-stoffen in de Westerschelde is tien keer boven de wettelijke norm, aldus het raadslid. De oorzaak van de vervuiling ligt voor een belangrijk deel in het Antwerpse havengebied.

Foto: Ondanks protesten (archieffoto) zijn de Belgen al begonnen met de ontpoldering,

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden