Kapelle krijgt zonnepanelen boven fruitbomen én 27 hectare extra windmolens in Willem Annapolder

KAPELLE – Kapelle krijgt twee zonneparken boven boomgaarden aan de Postweg en het Verlorenwegje. Het gaat om een proefproject, in samenwerking met de WUR in Wageningen. De omvang van de gezamenlijke locaties betreft circa 4.000 m2. De universiteit van Wageningen is betrokken bij de pilot en zal gedurende de pilot onderzoeken uitvoeren op de effecten van de installatie op ondergelegen teelt en grond. De pilotlocaties worden aangesloten op de netaansluiting van naastgelegen bedrijven.

door: Han Verbeem

Het Kapelse college bovendien gaat akkoord met de ontwikkeling van twee nieuwe windparken in de de Willem Annapolder, bij elkaar bijna 27 hectare groot. Daarnaast buigt het college zich nog over twee nog lopende aanvragen: een kleine winmolen bij een fruitteler en een zonne-energieproject van een particulier. De behandeling van deze verzoeken is nog niet afgerond, hierover vindt overleg plaats met de initiatiefnemers.

Aanvragen ingediend

Tot 3 december van het vorig jaar konden initiatiefnemers aanvragen indienen voor nieuwe windparken. Het grootste project is van Zeeuwind, een grootschalig park van 25 hectare verdeeld over twee locaties in de polder. Het project is gekoppeld aan het al bestaande windmolenpark in de polder, en maakt gebruik van dezelfde netaansluiting.Dat geldt ook voor het 1,8 hectare grote park van Seasun, dat eveneens in de Willem Annapolder komt.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden