Kapelle presenteert nieuw college van B&W

KAPELLE – Dinsdagavond werden tijdens de gemeenteraad de ‘nieuwe’ wethouders, raadsleden en steunfratieleden beëdigd. Met de beëdiging begint de Kapelse raad aan een nieuw 4-jarig politiek seizoen. Het college van burgemeester en wethouders kent een aantal ‘oude’ gezichten. Nieuw is Marco Kleppe (SGP).

Fons Naterop blijft vooralsnog waarnemend burgemeester tot een nieuwe burgemeester gevonden is. De sollicitatieprocedure hiervoor is woensdag van start gegaan. Maandag werd tijdens een extra raadszitting door Henk Keurhorst, fractievoorzitter van de SGP, de profielschets overhandigd aan Commissaris van de Koning Han Polman.

Jon Herselman (VVD)

Eén van de langstzittende wethouders in Nederland. Naast 1e locoburgemeester is Herselman wethouder met in zijn portefeuille Openbare Werken, Sport, Financiën, Belastingen en Heffingen, Grondexploitatie, Onderwijshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Accommodaties en Toerisme en Recreatie. Daarnaast is Herselman als vertegenwoordiger betrokken bij gemeenschappelijke regelingen en organen.

Siwart Mackintosh (CDA)

Ook Mackintosh was de vorige beleidsperiode wethouder. Hij is 2e locoburgemeester en heeft als wethouder in zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening en Toezicht, Volkshuisvesting, Dorpshuizen, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit, Energie-, en Warmtetransitie, Milieu, Afvalbeleid en Afvalinzameling. Evenals collega Herselman is Mackintosh betrokken bij gemeenschappelijke regelingen en organen waaronder het 4/5 mei comité.

Annebeth Evertz (PvdA)

De enige vrouw in het college van b&w en net als Herselman en Mackintosh bekend met het het wethouderschap in de gemeente Kapelle. Evertz is 3e locoburgemeester en wethouder met in haar portefeuille Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Gezondheidszorg, Welzijnsactiviteiten en Inclusie. Ook Evertz is betrokken bij gemeenschappelijke regelingen en organen.

Marco Kleppe (SGP)

Kleppe is de vierde wethouder in het college van b&w. Een nieuw gezicht naast de eerder genoemde ‘oude rotten’. Kleppe heeft in zijn portefeuille Onderwijsbeleid, Jeugdhulp, Werk, Inkomen en Inburgering, Armoede en Schulden en Economische Bedrijvigheid.

Foto boven: Fons Naterop neemt de eed af bij Annebeth Evertz (© gemeente Kapelle)

Foto onder: Fons Naterop neemt de eed af bij Marco Kleppe, Jon Herselman en Siwart Mackintosh (@ gemeente Kapelle)

    

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden