Landelijke campagne om ‘de fiets op 1 te zetten’

GOES – ‘Zet de Fiets op 1’, dat was de boodschap tijdens een fietstour die zaterdag 26 maart jl. werd georganiseerd in Goes. Deze fietstour is onderdeel van een landelijke campagne waarmee aanstaande raadsleden worden opgeroepen om in de nieuw te vormen coalitieakkoorden geld vrij te maken voor veilige en comfortabele fietsvoorzieningen. In Zeeland vindt de fietstour plaats in Goes.  

Wethouder Cees Pille van Goes fietste samen met 12 (kandidaat-) raadsleden en 12 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven door Goes. Ze fietsten langs enkele mooie resultaten van het fietsbeleid van de afgelopen jaren en ook langs enkele knelpunten waarvan we allemaal weten dat er nog verbeteringsopgaven liggen voor het nieuwe gemeentebestuur. “Goes heeft in het verleden en ook in de afgelopen jaren al veel verbeterd voor de fietsers in de gemeente. Maar tegelijkertijd willen we blijven investeren in comfortabele en veilige fietsvoorzieningen om het nog aantrekkelijker te maken voor fietsers“, aldus de wethouder.

Tour de Force

De landelijke campagne ‘Zet de Fiets op 1’ is een initiatief van Tour de Force, een samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. Juist de lokale politiek kan het verschil maken, aldus voorzitter Henk Brink van Tour de Force. “Ook het Rijk en provincies hebben een verantwoordelijkheid, maar gemeentebesturen zijn nu aan zet. Zonder betere en veiligere fietsinfrastructuur, brede fietspaden, fietssnelwegen en stallingen kunnen we de benodigde schaalsprong niet maken. De lokale politici die straks een coalitieakkoord gaan opstellen, of juist in de oppositie zitten, kunnen daaraan bijdragen door de fiets een prominente plek geven. Als zij goed kijken waar ze hun euro het beste in kunnen investeren, dan zien ze snel dat investeren in fietsen de beste investering is. Zij kunnen inwoners verleiden om nog vaker op het zadel te stappen.”

Lees hier meer over de campagne en de oproep van Tour de Force aan (kandidaat-)gemeenteraadsleden in Nederland.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden