Lezing over de slavernij

GOES – Op maandag 20 september om 19.30 uur organiseert de Heemkundige Kring De Bevelanden in Wijkcentrum De Spinne, Joseph Lunslaan 7 te Goes haar jaarvergadering.

Aansluitend zal om 20.30 uur Frank de Klerk van het Gemeentearchief Goes een lezing houden over de slavernij en de rol hierin van Bevelandse inwoners. Deze activiteit speelde zich vooral af op Walcheren, waarbij Vlissingen als havenstad een belangrijke rol had bij de transatlantische slavernij en het kolonialisme van de zeventiende tot de negentiende eeuw. Ook andere Zeeuwse steden als Middelburg en Zierikzee hadden hier hun aandeel. Maar hoe was het op de Bevelanden? De laatste jaren zijn er bronnen aangeboord die hier iets over zeggen. In de lezing zal daar op ingegaan worden. Zo is er informatie over de uit Goes afkomstige kapitein Cornelis Vervenne waar in 1785 op zijn schip Neptunus voor de kust van Ghana een slavenopstand uitbreekt. Daarbij weten de slaven de munitieruimte van het schip te bereiken en laten ze het schip de lucht in vliegen. Ook is er informatie gevonden van de familie Van den Bosch uit de Wilhelminapolder, de grondleggers van deze landbouwpolder.

De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Rekeninghoudend met anderhalve meter afstand vanwege  de coronamaatregelen, is er ruimte voor ongeveer 80 bezoekers. Leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden hebben daarbij voorrang. Aanmelden is niet noodzakelijk maar kunt u doen per e-mail info@hkdebevelanden.nl en lid worden kan via de website www.hkdebevelanden.nl

Foto beschikbaar gesteld door de Heemkundige Kring de Bevelanden

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden