Lokale Partij Borsele staat buitenspel in coalitievorming: “We zijn ernaast gezet”

HEINKENSZAND – De Lokale Partij Borsele (LPB) speelt geen rol meer in de vorming van een nieuw dagelijks gemeentebestuur. De drie zittende coalitiepartijen, SGP/CU, CDA en PvdA hebben informateur Gerard Rabelink laten weten samen door te willen, zonder verkiezingswinnaar LPB.

De LPB haalde op 16 maart de meeste stemmen binnen in de gemeente Borsele en heeft nu vijf raadszetels. “Aan de hand van de verkiezingsuitslag denk je toch mee te kunnen doen”, zegt LPB-fractievoorzitter en -lijsttrekker Rien van Hekken. “De kiezers hebben gesproken. We zijn ernaast gezet.”

Gebrek aan vertrouwen

SGP/CU, CDA en PvdA hebben informateur Rabelink laten weten waarom ze niet met de LPB in zee willen. Volgens hen leidt een coalitie met de lokalen tot gebrek aan vertrouwen en stabiliteit. Ze refereren onder meer aan de manier waarop de LPB zich heeft opgesteld in het raadsdebat rond de nieuwe brandweerkazerne en de komst van de tweede supermarkt aan de Stenevate in Heinkenszand. Van Hekkens fractie pleitte in beide gevallen voor een andere locatie. “Daar hebben we een duidelijk standpunt over”, zegt hij. “En dat gaan we niet veranderen, want dan zijn we niet langer geloofwaardig voor onze achterban. Wanneer je dat relateert aan vertrouwen, dan verbaast ons dat. Ik heb daar wakker van gelegen.”

Comfortabele meerderheid

Tegenover de verkiezingswinst van de LPB staat wel dat de drie zittende coalitiepartijen het ook goed gedaan hebben. Ze hebben alle drie meer stemmen binnengehaald dan vier jaar terug en hebben hun comfortabele meerderheid in de gemeenteraad behouden: twaalf van de negentien zetels. De coalitiepartijen hebben bij informateur Rabelink aangegeven dat het verkiezingsresultaat een belangrijk teken is dat de kiezer tevreden is over het gevoerde beleid.

Vierde wethouder

Een optie was nog geweest om de zittende coalitie (waarvoor SGP/CU, CDA en PvdA nu ieder een wethouder leveren) uit te breiden met een vierde parttime wethouder van de LPB. Maar ook daar voelen de coalitiepartijen bitter weinig voor. Ook de oppositiepartijen VVD en D66 hingen de vlag niet uit voor dat idee.

Bestuursprogramma

De zes raadsfracties van Borsele hebben bij Rabelink aangegeven de komende vier jaar aan een gezamenlijk bestuursprogramma te willen werken. De vier speerpunten in willekeurige volgorde zijn: woningbouw (met onder meer aandacht voor jongeren), leefbaarheid in de kernen (behoud voorzieningen), duurzaamheid en energietransitie (met aandacht voor compensatiemaatregelen door het rijk) en de zoetwaterhuishouding binnen de land- en tuinbouw.

foto: LPB-lijsttrekker en -fractievoorzitter Rien van Hekken (links) en informateur Gerard Rabelink lichtten vrijdag de stand van zaken rond het informatieproces toe. (© Streekomroep De Bevelanden)

Luister hier naar het interview met Rien van Hekken (LPB) en Gerard Rabelink (informateur)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden