Luther belicht tijdens concerten, erediensten en lezingen in Bevelands cantateproject

GOES – De rijke kerkmuzikale Lutherse traditie krijgt binnenkort een podium tijdens vier projectweekenden op Noord- en Zuid-Beveland (met een uitstapje naar Schouwen-Duiveland). Eind oktober, eind november, eind maart 2022 en medio mei 2022 wordt in het cantateproject ‘Lutherse muziek op de Bevelanden 2021-2022’ muziek uit de Lutherse traditie ten gehore gebracht. Daaraan gekoppeld zijn er speciale erediensten in de vorm van cantatediensten, cantate-vespers en lezingen over de theologische muziek en muzikale theologie van Luther.

Alle concerten, lezingen en diensten zijn gratis toegankelijk.

Tijdens deze vier projectweekenden klinkt op de zaterdagen muziek van en rond Maarten Luther in concertante vorm. De zondagen daarop klinkt (een selectie uit) het programma van die zaterdag in de context waarvoor ze geschreven werd in de liturgie tijdens een cantatedienst en een cantatevesper. Voorafgaand en ter inleiding op de cantate-vespers geeft een deskundige een lezing over Luther (Leerhuis Lutherse Kerkmuziek).

Kennismaking
Het cantateproject heeft als doelstelling kerkelijke gemeenten in Zeeland nader kennis te laten maken met deze rijke kerkmuzikale Lutherse traditie. De Protestantse gemeente Goes is daar al geruime tijd mee bezig, en zoekt vanwege de grote belangstelling voor deze diensten dan ook aansluiting met andere kerken in de regio. Na deze eerste editie Lutherse Muziek op de Bevelanden zal worden geprobeerd om deze vorm structureel in te voeren in de regio, met het huidige cantateproject als startpunt van een nieuwe traditie.

Maarten Luther
Anders dan in Duitsland en de Scandinavische landen heeft de Lutherse traditie in het Nederlandse protestantisme het karakter van een nevenstroming gehouden. Maarten Luther kennen we in de eerste plaats als theoloog en reformator. Zijn grote verdienste is de vertaling van de Bijbel in de volkstaal waarmee deze bron voor iedereen toegankelijk werd. Maar Luther beperkte zich niet tot het gesproken en gelezen woord. Van meet af aan was hij ervan overtuigd dat juist het zingen van de woorden aan die woorden een extra kracht verleent.
Luther gaf daar zelf tekstueel en muzikaal de aanzet voor. Wat begon met een aantal didactische liederen over de vaste onderdelen van de liturgie in de volkstaal (Duitstalige versies van o.a. het Kyrie, Gloria, Credo, Onze Vader) groeide uit tot een sterke beweging van door Luther geïnspireerde tekstdichters en componisten. Zo ontstond een rijke schat aan Lutherse kerkmuziek die vandaag nog net zo fris klinkt als 500 jaar geleden. Muziek die het verdient om extra belicht te worden.

Felix Mendelssohn-Barholdy
31 oktober is de datum die bekend werd als Reformatieherdenkingsdag. Daarom wordt tijdens de concerten in Kapelle in vier substantiële werken Felix Mendelssohn (1809-1847) belicht. Tijdens zijn compositiestudie bij Carl Friedrich Zelter was de inmiddels Luthers gedoopte Mendelssohn in de ban gekomen van het Lutherse koraal in het algemeen en van Bachs Mattheuspassion in het bijzonder.
Als Musikdirektor in Düsseldorf introduceerde hij bovendien het liturgisch gebruik van Bachcantates. Zo wordt onder meer zijn orgelsonate VI ‘Vater unser in Himmelreich’ gespeeld op het historische Bätz-Witte orgel van de Hervormde kerk in Kapelle en klinkt er ook een Koraal-cantate. Verder vermeldt het programma Psalmarrangementen van Johann Walter, Dietrich Buxtehude, Max Reger, Johann Eccard, Felix Medelssohn-Bartholdy en Johann Sebastian Bach.

Maarten Luther en Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Data + locaties:

30-10-2021 (zaterdagmiddag): 15.30 uur, Hervormde Kerk Kapelle: Cantate concert 

30-10-2021 (zaterdagavond): 20.00 uur, Hervormde Kerk Kapelle: Cantate concert

31-10-2021 (zondagochtend): 10.00 uur, Grote of Sint Nicolaaskerk Brouwershaven: Cantatedienst

31-10: (zondagmiddag) 15.30 uur, Grote of Maria Magdalenakerk, Goes: Lezing dr Mar van der Veer (‘Felix Mendelssohn Bartholdy: zijn geloof belicht vanuit zijn brieven’)

31-10-2021 (zondagmiddag) 17.00 uur, Grote of Maria Magdalenakerk, Goes: Cantatevesper

Uitvoerenden: Koor en orkest van de Maria Magdalena Cantorij | Goes
Sopraan: Marlotte van ’t Hoff
Organisten: Mark Christiaanse (za) Marien Stouten (zo) Erik Zwiep (zo)
Dirigent: Rutger Valentijn Mauritz

Het project ‘Lutherse muziek op de Bevelanden’ wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van BILT (Bewaren en Inbrengen Lutherse Traditie) van de Protestantse Kerk in Nederland en de Sam Boone Stichting.

Gratis tickets voor de concerten en de cantatediensten/lezing kunt u vanaf 1 oktober 2021 reserveren op:

https://www.zingenindekerk.nl/agenda/

Project 2 speelt zich af in het weekend van 27 en 28 november 2021,
project 3 in het weekend van 26 en 27 maart 2022,
project 4 in het weekend van 14 en 15 mei 2022.
Nadere details zijn opvraagbaar via: rutger.mauritz@gmail.com
Foto’s: Maria Magdalena Cantorij (Rutger Mauritz)
Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden