Miljoenennota 2023: Nieuwe rol voor kernenergie, centrale Borssele langer open

BORSSELE / DEN HAAG –  Om de klimaatdoelen voor 2050 te kunnen halen is ook investeren in kernenergie onvermijdelijk, zo blijkt dinsdag tijdens Prinsjesdag. Het nationale klimaatfonds ter grootte van 35 miljard euro, voor de komende tien jaar, moet onder meer ruimte bieden aan ontwikkelingen voor kernenergie. “Daarom zet het kabinet in op verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borssele”, zo staat in de Miljoenennota 2023. Daarnaast wil het kabinet de bouw van twee nieuwe kerncentrales stimuleren. Een locatiekeuze is daarbij nog niet uitgesproken.

door: Han Verbeem

De laatste jaren gaan geluiden op om Borssele langer open te houden. En dat is niet voor het eerst. In 1994 heeft het toenmalige kabinet Kok-I besloten om de centrale in 2004 te sluiten, maar die keuze is in 2000 teruggedraaid. In 2006 is onder Balkenende-II opnieuw bepaald dat Borssele in elk geval tot 2033 openblijft om de toenmalige klimaatdoelen van Kyoto te kunnen behalen. “Het kabinet richt zich op een snelle verduurzaming van de industrie, op meer windenergie en groene waterstof en op een nieuwe rol voor kernenergie”, sprak koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede. De regering wil haast maken met de energietransitie en al voor het einde van dit jaar moet Nederland niet meer afhankelijk zijn van Russisch aardgas: “In het geheel aan opties voor CO2-vrije elektriciteitsproductie kan ook kernenergie een hernieuwde rol spelen”, zo staat in de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook wil het kabinet bezien of  het mogelijk is ‘kleinschaliger centrales’ te ontwikkelen die relatief snel te bouwen zijn – hierbij wel “rekening houdend met ruimtelijke ordeningsaspecten.”

Extra windparken op zee

Daarnaast komen er in totaal vijf windparken op de Noordzee; behalve de twee windparken op zee die al zijn ingepland komen er nu drie extra bij.  De huidige plannen voor 10,7 GW extra windenergie tot 2030 woren daarmee uitgebreid tot circa 21 GW rond 2030. Verder is ook is “een forse inzet nodig op de ontwikkeling van groene waterstofproductie”, zo blijkt uit de Miljoenennota voor 2023.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden