Natuurorganisaties óók naar rechter om windpark Ze-Bra: ‘We kopen meer tijd’

WILHELMINADORP / RILLAND – Opnieuw stappen organisaties naar de rechter om de verleende milieuvergunning voor het windpark bij Rilland, op de grens van Zeeland en Brabant. Na het protest van Ossendrecht Windstil tekenen ook ZMF, Zeeuws Landschap, Benegora en andere natuurorganisaties beroep aan tegen de vergunning. Niet om het project van tafel te krijgen, maar om zelf juist aan tafel te blijven.

door: Han Verbeem

Het lijkt tegenstrijdig: beroep aantekenen bij de rechter én tegelijkertijd aan tafel zitten met de ontwikkelaars. Maar de stap naar de Raad van State koopt de natuurorganisaties meer tijd aan de onderhandelingstafel – zegt Wannes Castelijns van Zeeuws Landschap uit Wilhelminadorp. Het molenpark omvat windturbines met een tiphoogte van tweehonderd meter, twintig meter hoger dan de Domtoren van Utrecht, dat lange tijd gold als het hoogste gebouw van Nederland.

Detectieapparatuur

De enorme molens zouden onder meer een gevaar zijn voor vogels, die zich doodvliegen tegen de rotorbladen. Castelijns ziet oplossingen, zoals het plaatsen van detectieapparatuur. Castelijns benadrukt dat de gesprekken hierover met Essent, Lindewind en Zeeuwind nog volop gaande zijn. “Eigenlijk zitten we helemaal niet op een proces te wachten”, merkt hij op. “We komen er onderling wel aan uit”, is zijn stellige overtuiging.

Geluid

Eenzelfde redenering volgt Bert Zwiers van de West-Brabantse milieuvereniging Benegora. Hij dient, naast het collectieve bezwaar van de natuurorganisaties, nog een afzonderlijk bezwaar aan: tegen de geluidseffecten van het windpark. Ook Zwiers wil het niet tot een proces laten komen; hij verwacht de ontwikkelaars mee te krijgen om de geluidsoverlast te beperken.

Omwonenden

Bij het protest van Ossendrecht Windstil is dat anders. De bewonersgroep heeft zich onlangs omgevormd tot vereniging, om zodoende de milieuvergunning van Ze-Bra aan te kunnen vechten. Het gaat deze groep om de twee molens bij Ossendrecht en wil één daarvan uit de plannen laten schrappen. Just Jansz stelt dat de belangen te veel uiteenlopen om een gezamenlijk protest in te dienen. Alle drie de beroepsprocedures -van Windstil Ossendrecht, van Benegora en van de verenigde milieuorganisaties- zijn inmiddels aangemeld bij de Raad van State. Het aantekenen van bezwaar kon tot 22 december.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden