‘Over zes jaar staat het Van Dishoeckhuis weer aan de Houtkade’

VLISSINGEN – De Vlissinger Marc van Eekelen (62) heeft een rotsvaste overtuiging: het Van Dishoeckhuis, het verdwenen historische stadhuis van Vlissingen, keert terug als vorstelijk hotel. “Waar de service van Britannia stopt, daar gaat het Van Dishoeckhuis verder”, zegt de initiatiefnemer van Stichting Van Dishoeckhuis Vlissingen. De grond ligt nu nog braak maar over zes jaar zou het stadspaleis er weer kunnen staan, zegt hij. Alsof het nooit is weggeweest.

door: Han Verbeem

Bijna 35 jaar geleden, op 16 augustus 1986, viel het doek voor het Van Dishoeckhuis in Vlissingen. Na ruim twintig jaar leegstand maakte het historische stadspaleis plaats voor de uitbreiding van scheepswerf De Schelde.

Rotsvast geloof

Van Eekelen werkt al elf jaar aan de plannen voor een hotelcomplex, waarin oud en nieuw nauw verweven zijn. Het Van Dishoeckhuis keert volgens zijn plannen terug in volle glorie en daarnaast moet een enorme hoteltoren verrijzen. Waar anderen zijn plannen afdoen als ‘een luchtkasteel’, heeft Van Eekelen een rotsvast geloof in de haalbaarheid. De Zeeuwse kust heeft immers volop allure. Rond 1900 gingen de Europese vorsten al op vakantie naar Walcheren, kunstenaars als Toorop zochten en vonden hier hun inspiratie. Het nieuwe Van Dishoeckhotel moet voortborduren op deze koninklijke traditie, vindt Van Eekelen.

Originele bouwelementen

Kort voor de sloop in 1986 heeft Van Eekelen het gebouw nog betreden en heeft hij de laatste resten van de vervlogen grandeur gezien. Inmiddels is hij naarstig op zoek naar oude elementen van en uit het gebouw. De portretten van koninginnen Wilhelmina en Juliana, die ooit in de raadzaal gingen, heeft hij al bemachtigd. Maar ook panelen, balken, deuren en gevelstenen staan in zijn werkruimte opgesteld.

Vrijgave in 2024

Ook de gemeente Vlissingen wil inmiddels een herbouw van het Van Dishoeckhuis. In elk geval van de oude gevel, zo blijkt uit het gebiedsplan. De ontwikkeling van het Van Dishoeckterrein en omliggende woningen wordt in 2024 vrijgegeven. “Daarvoor kan elke belangstellende zich inschrijven”, zegt gemeentewoordvoerder Jessica de Kraker.

Foto: Marc van Eekelen wil het verdwenen Van Dishoeckhuis herbouwen. (Foto: Han Verbeem / SO De Bevelanden)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden