Plan voor 22 woningen in voormalige Citroëngarage Goes

GOES – Het Goese gemeentebestuur is voorlopig akkoord met een plan om 22 woningen te realiseren in het pand van de voormalige Citroëndealer Van Fraassen aan de Voorstad en Zonnebloemstraat. Het gaat om zestien eengezinswoningen en zes appartementen.

De eengezinswoningen zouden op het middenterrein aan de Voorstad moeten komen. De zes appartementen staan gepland in de voormalige showroom aan de Zonnebloemstraat. In de opzet is rekening gehouden met veertig parkeerplaatsen.

Groen

Burgemeester en wethouders willen aan het plan meewerken, maar hebben wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de helft van de 22 huizen bestaan uit huurwoningen in het middeldure segment: 750 tot 950 euro per maand. En er moet meer groen komen op het terrein zelf en op de daken. Duurzaam bouwen en allerlei maatregelen met het oog op klimaatverandering zijn door het gemeentebestuur ook nog aan de lijst van voorwaarden toegevoegd.

Bestemmingsplan

Voor de uitvoering van het plan staan nog lang niet alle lichten op groen. Om te beginnen is er een wijziging van het bestemmingsplan Binnenstad Zuid nodig. Wonen is op het terrein op dit moment niet toegestaan. Planologisch zullen er dus de nodige procedures gevolgd moeten worden voor er een voorstel verstuurd kan worden waar de gemeenteraad een beslissing over kan nemen. En dan zijn er nog omwonenden en belanghebbenden – zij moeten geïnformeerd worden en de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken.

foto: Op de begane grond is de showroom van de voormalige Citroëndealer Van Fraassen aan de Zonnebloemstraat (© Google Maps)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden