Plan: woningen bij oude werkhaven Kats, historische kraan mag blijven

KATS – Nog dit jaar beslist de Noord-Bevelandse raad over de toekomst van de vroegere werkhaven in Kats. Gisteravond was een presentatie van de nieuwste plannen voor omwonenden. Er komen woningen, met name voor jongeren, en recreatievoorzieningen. En: het historisch erfgoed, waaronder de oude havenkranen, blijft behouden.

door: Han Verbeem

Het terrein van de oude werkhaven ligt er verlaten bij. De haven is in 1960 aangelegd voor de bouw van de Zeelandburg. Maar inmiddels woekert hier het onkruid en heeft de natuur bezit genomen van de werkplaats. Het lijkt het decor van een post-apocalyptische film.

Bescherming van erfgoed

Al jaren pleiten de dorpsbewoners voor een bescherming van het havenerfgoed. In de nieuwste voorstellen blijven historische delen van de Werkhaven daarom behouden, waaronder de grote havenkraan. “Hier is de Zeelandbrug gebouwd, dit mag niet verdwijnen”, zegt Chris van der Kraan. Hij is voorzitter van het Comité Toekomst Haven Kats.

Niet in beton gegoten

Een architectenbureau heeft inmiddels een eerste studie gemaakt. De ontwerpschetsen tonen een gevarieerd beeld van appartementen, recreatiewoningen, woonboten en een recreatieveld met overkapping. Er is veel ruimte voor groen en natuur. Het zijn slechts sfeerimpressies, hoe het gebied er exact uit komt te zien is nog niet bekend. Dat geldt ook voor het aantal woningen. “Het plan is niet in beton gegoten”, aldus Van der Kraan. “We willen juist nauw met bewoners en belanghebbenden samenwerken.” Het zou een voorbeeld moeten zijn van inwonersparticipatie.

Geen dorp naast dorp

Eric Mahieu, natuuractivist en raadslid voor PvdA/GroenLinks in Noord-Beveland, kan dit beamen. Nieuwe woningen voor de eilanders zijn ook op Kats hard nodig maar hij waarschuwt voor een té snelle groei van het 450 inwoners tellende dorp. “Er mag hier geen dorp naast een dorp komen te staan”, benadrukt het raadslid. Ook de kwetsbare natuur in de omgeving verdient aandacht, in de directe nabijheid ligt het broedgebied van de bontbekplevier en op het verlaten terrein groeien bijzondere plantensoorten.

Van der Kraan biedt het nieuwe project juist ruimte aan natuurontwikkeling. De komende maanden volgt een presentatie in de raad, en als deze instemt komt nog een vergunningsprocedure met inspraak. Als alles meezit kunnen de spades over twee jaar de grond in.

Illustratie: Woonboten, appartementen en behoud van de karakteristieke kraan. Zó zou de huidige werkhaven er over enkele jaren uit kunnen zien. (Bron: Comité Toekomst Haven Kats)

Luister hieronder naar het interview wat verslaggever Han Verbeem had met Chris van der Kraan.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden