PvdA Zeeland kritisch over bouwplannen Valkreek: ‘Bewoners niet opzadelen met wateroverlast’

COLIJNSPLAAT / MIDDELBURG – De statenfractie van de PvdA is bezorgd over de woningbouwplannen bij de Valle en de Valkreek in Colijnsplaat. Statenlid Inez Flameling vreest voor aantasting van natuurwaarden, bovendien is in het laaggelegen gebied een risico voor wateroverlast. Ze stelt daarom kritische vragen aan het Zeeuwse provinciebestuur. De gemeente Noord-Beveland stelt het bestemmingsplan van de Valkreek vast maar daarbij is wel een akkoord van de provincie nodig.

Het college van B&W van Noord-Beveland maakte in april bekend dat er woningen komen in het nu nog braakliggende natuurgebied bij de Valkreek, buiten de dorpskern van Colijnsplaat. De gemeenteraad moet zich in oktober nog over de plannen buigen, maar inmiddels klinken kritische geluiden uit de samenleving. Zo is vanuit de dorpsraad een plan ontstaan om het gebied bij de Valkreek in te richten als dorpspark, het alternatieve plan is vorige maand aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Wateropvang

Flameling verwijst in haar vragen naar de bestaande bestemmingsplannen van Colijnsplaat, waaruit bijkt dat het gebied van de Valkreek juist bedoeld is voor wateropvang bij extreme neerslag. Ze betwijfelt of het verstandig is om er dan huizen te bouwen en de toekomstige bewoners met problemen op te zadelen. “Hoe valt bouwen op deze plek te rijmen met de opgaven uit de Klimaat Adaptatie strategie Zeeland”, vraagt de provinciale PvdA-politica zich bovendien af. 

Broedgebied

Tegelijk is de Valkreek een broedgebied voor zelfzame vogels en het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ). De ontwikkelaar van de woningen zou volgens Flameling geen rekening hoeve te houden met de natuurwaarden, omdat deze inmiddels al verstoord zijn door de eerdere bouw van een supermarkt. “Dat is een merkwaardige redenering”, aldus Flameling. Zij pleit daarom voor aanleg van extra natuur om deze eerdere schade te compenseren.

Molen

Ook ligt het beoogde bouwgebied in de nabijheid van een historische korenmolen. “De huizen mogen dus niet hoger zijn dan het laagste punt van de wieken”, merkt de politica op. Ze vermoedt dat hiermee geen rekening is gehouden bij het maken van de bouwplannen.

Foto: Het natuurgebied van de Valle en de Valkreek, met op de achtergrond de korenmolen.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden