Reimerswaal alsnog overstag: inkomensgrens energietoeslag omhoog

KRUININGEN – De gemeenteraad van Reimerswaal is dinsdag unaniem akkoord gegaan met de ophoging van de inkomensgrens voor de energietoeslag van 800 euro. Deze grens gaat naar 130 procent van het sociaal minimum. En daarmee volgt Reimerswaal het voorbeeld van omliggende Zeeuwse en West-Brabantse buurgemeenten. Vóór het zomerreces had wethouder Ad Meeuwsen de motie van PvdA-CDA nog ontraden maar nu gaat hij overstag – althans voor dit kalenderjaar.

door: Han Verbeem

Kort voor de zomer kwamen oppositiepartijen PvdA en CDA met een gezamenlijke motie om de inkomenssteun ook in Reimerswaal ruimhartiger toe te passen. Het Rijk vergoedt de toeslag van 800 euro per huishouden voor inkomens tot 120 procent van het bijstandsniveau. Door de grens op te trekken naar 130 procent komen meer minima in aanmerking voor de steun maar dan dient de gemeente wel het verschil uit eigen middelen aan te vullen.

Kostenplaatje

In juli kon Meeuwsen de raad nog geen duidelijkheid geven over de financiële gevolgen van de verruiming. De wethouder beloofde destijds de raad nog in september een notitie te presenteren met het bijbehorende kostenplaatje. “De maand is bijna voorbij en we hebben nog geen nota gezien”, zegt PvdA-voorman Hans van Stel. Daarom dient hij de motie opnieuw in.

Niet vóór liggen

Tijdens de raadsvergadering becijfert Meeuwsen dat de ruimhartige steun de gemeente Reimerswaal dit kalenderjaar zo’n 300.000 euro kost. Hij is nog steeds geen voorstander van het verruimingsvoorstel maar “gaat er niet vóór liggen als de raad anders besluit.” En aldus geschiedde.

Ommezwaai

Hans van Stel en CDA-raadslid Olaf Buteijn zijn blij met de ommezwaai van het college en de brede steun in de raad. “We hadden niet anders verwacht”, zegt van Stel na afloop. Buteijn, die zelf niet bij de raadsvergadering aanwezig kon zijn, staat niet te kijken van de drie ton die de gemeente dit jaar uittrekt. “Als we daarmee een belangrijk deel van onze inwoners kunnen helpen, dan heb ik dat er zeker voor over.”

Afspraken voor 2023

De verruiming geldt alleen voor het lopende jaar. Voor 2023 moet de Reimerswaalse raad nog nieuwe afspraken maken tijdens de komende begrotingsbehandeling. “Landelijk is er van alles in ontwikkeling. Als het Rijk extra steunmaatregelen neemt om de minima te ontzien dan is de gemeentesteun misschien niet meer nodig”, merkt Van Stel op.

Foto: Door verruiming van de inkomensgrens komen meer gezinnen in aanmerking voor de toeslag van 800 euro. (Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden