Reimerswaal ziet geen probleem: windpark Rilland voldoet aan de normen

Het inmiddels uitgevoerde MER-onderzoek zou voldoende zekerheid bieden voor de ontwikkeling van het windpark Ze-Bra, op de grens van Reimerswaal en Woensdrecht. Daarom kan het project doorgaan zoals gepland, stelt adviseur Rutger Schonis. Nog deze maand dient de Reimerswaalse gemeenteraad te besluiten of ze een goedkeuringsverklaring wil afgeven. En, zo houdt Both de raad voor: “Reimerswaal blijft concentratiegebied voor Zeeland. Neemt de raad geen besluit, dan is de kans groot dat de provincie zelf beslist.”

door: Han Verbeem

Schonis, tot voor kort Kamerlid voor D66, heeft dinsdagavond de Reimerswaalse gemeentepolitici een toelichting gegeven op de uitspraak van de RvS. Het hoogste bestuursrechtorgaan oordeelt dat bij projecten zoals in Rilland een gedegen milieuonderzoek nodig is. Bij een gepland windpark in het Groningse Delfzijl ontbreekt een dergelijke onderbouwing en daarom kan de bouw daar niet doorgaan.

Europese normen

In Rilland is de situatie geheel anders, aldus Schonis die door de gemeente Reimerswaal is ingehuurd om de gevolgen van de juridische uitspraak te analyseren. Volgens de milieudeskundige voldoen de eerder uitgevoerde milieu-effectonderzoeken van Ze-Bra aan de Europese milieunormen.

Europese lijn leidend

En deze EU-lijn is leidend in het arrest van de Raad van State, benadrukt Schonis. Ook de effecten voor de Brabantse natuur zouden voldoende zijn onderzocht en meegewogen. Het project omvat zestien windmolens van elk 200 meter hoog: veertien op Zeeuws gebied en twee aan de Brabantse zijde bij Ossendrecht.

Garantie tot aan de deur

Het Ze-Bra windproject is volgens de adviseur het eerste project dat landelijk wordt getoetst, sinds de RvS-uitspraak. Zekerheid wil Schonis echter niet geven. “Het is net als bij de verkoop van een tweedehands auto: garantie tot aan de deur.”

Compensatie

Buurtbewoner Zwijnenburg, die namens een groep omwonenden van de Völkerweg en Sophiaweg in Rilland de raadsleden eveneens heeft toegesproken, is in elk geval niet overtuigd en vraagt zich af of het project van Ze-Bra de toets der kritiek daadwerkelijk kan doorstaan. Namens de buurt eist hij het schrappen van de nabijgelegen windmolen uit het plan, omdat hij vreest voor overlast. “Gebeurt dat niet, dan eisen wij een afdoende financiële compensatie als genoegdoening voor de geleden schade.”

Twijfels

In de aansluitende opiniebijeenkomst spreken diverse raadsfracties ook hun twijfels uit. De politici van onder meer SGP en PvdA vragen zich af of Reimerswaal nog wel dergelijke ambitieuze windprojecten nodig heeft. Peter Koeman (CDA) pleit voor extra compensatie voor de inwoners, terwijl de ChristenUnie wil weten wat gebeurt als blijkt dat alsnog “het plan op zijn kont ligt”. Huib Bouwman (CU) verwijst ook naar bezwaren uit buurgemeente Woensdrecht en stelt de retorische vraag: “Is het belang van onze inwoners echt goed geborgd?” 

Geheime overeenkomst

Wethouder Maarten Both wuift de bezwaren van de hand. Alle procedures zijn zorgvuldig doorlopen, benadrukt hij. “Begin dit jaar werden de plannen concreet en is de omgeving betrokken bij het project.” De afspraken die het college met Ze-Wind heeft gemaakt zijn geheim en alleen voor raadsleden in te zien. “Het gaat om bedrijfsgevoelige informatie”, aldus Both.

Verklaring van geen bedenkingen

“Het is aan ú om te bepalen of dit het plan is dat wij willen”, zo spreekt de lokale bewindsman de raadsfracties toe. Het gaat om een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ die de gemeente Reimerswaal dient af te geven. Momenteel is deze verklaring, een twaalf pagina’s tellend document, nog in concept en na de zomervakantie dient deze definitief vastgesteld te worden.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden