Scheldestromen pompt ook deze zomer gefilterd rioolwater in Bevelandse sloten en neemt bewust risico

KAPELLE – Waterschap Scheldestromen zet per direct het gezuiverde rioolwater van zuiveringsinstallatie (RWZI) bij de Willem Annapolder in Kapelle tijdelijk in voor de droogtebestrijding. Daarnee neemt het waterschap een bewust risico: “er komen mogelijk stoffen in het oppervlaktewater die minder gewenst zijn”, zo laat Scheldestromen weten. Het gefilterde water is namelijk niet volledig schoon en bevat reststoffen zoals microplastics en medicijnresten die met het huidige zuiveringsproces moeilijk te verwijderen zijn. Uit landelijk onderzoek bij andere installaties blijkt bovendien dat effluent PFAS kan bevatten.

door: Han Verbeem

Ook het zogeheten ‘effluent’ oftewel gefilterd afvalwater, van de installatie bij Ritthem op Walcheren, gaat vanaf 8 augustus het oppervlaktewater in als er voor die tijd geen serieuze neerslag komt – zo meldt het waterschap. Het gaat om een noodmaatregel die moet voorkomen dat de veenlagen in de Zeeuwse bodem inklinken door de lage waterstanden.

Ook in 2018

Het Bevelandse rioolwater, onder meer uit het stedelijk gebied van Goes, komt via buisleidingen in de RZW Willem Annapolder terecht. Via bactereologische zuiveringen is het na behandeling goed genoeg om in de Westerschelde te stromen. Het is niet de eerste keer dat Scheldestromen het effluent inzet voor het op peil houden van de Zuid-Bevelandse sloten; Zo is in de zeer droge zomer van 2018 het gefilterde rioolwater via gemaal De Poel in het oppervlaktewater gepompt. De resultaten werden destijds door het waterschap als ‘zeer positief’ gezien.

Onderzoek naar PFAS

Het inzetten van effluent is effectief maar ook omstreden. In oktober 2021 publiceerde de STOWA de resultaten van een onderzoek onder acht Nederlandse afvalwaterzuiveringen, waaruit blijkt dat het onderzochte effluent PFAS bevat. De RWZI’s in Kapelle en Ritthem zijn niet door het STOWA onderzocht. In een reactie op het rapport¬†heeft Scheldestromen echter laten weten bezorgd te zijn over de eigen installaties: “Het onderzoek van STOWA geeft aanleiding voor ons om ook op korte termijn te laten onderzoeken of en in welke mate PFAS in het Zeeuwse afvalwater voorkomt. Hoe en bij welke zuiveringen we dit laten onderzoeken, bepalen we op basis van een toelichting op het STOWA rapport. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, laten we dat weten.”

Het afvalwater van de RZWI in Bath, eigendom van buurwaterschap Brabantse Delta, is door STOWA wel onderzocht en bevat aanzienlijke hoeveelheden PFAS: 21 kilo per jaar. Dit water is momenteel niet geschikt om zonder nabewerking in te zetten voor landbouw en natuur of andere doelen.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden