SGP Reimerswaal maakt duidelijk: alleen steun voor beleid dat overeenstemt met Gods Woord

YERSEKE – De verkiezingen naderen, over twee maanden gaan de stembussen open en kiest Beveland de nieuwe gemeenteraden. Vrijdagavond was vanuit de Hervormde Kerk in Yerseke voor SGP Reimerswaal de aftrap van de raadsverkiezingen met een online event. De SGP gaat daarbij tot de kern, in meerdere opzichten: het belang van de dorpskern én de christelijke kernwaarden van de partij. SGP geeft nu al een signaal voor ná de verkiezingen: bestuursverantwoordelijkheid staat opnieuw voorop, met beleid dat in overeenstemming is met het Woord van God.

door: Han Verbeem

Binnen het politieke spectrum neemt de SGP een bijzondere plaats in. Meer nog dan bij andere partijen is de identiteit bepalend voor de politieke en bestuurlijke koers en ook het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop was bij de aftrap aanwezig. Meer dan tweeduizend mensen hebben de online bijeenkomst gevolgd en dat is volgens organisator Daniël van Iwaarden een enorm hoog aantal – de SGP-aanhang in Reimerswaal bestaat uit zo’n 10.000 mensen.

Kiezen voor de Kern

Ds Leendert van der Kuijl uit Waarde gaf voorafgaand aan de lezingenreeks een bespiegeling op het thema ‘Kiezen voor de Kern’. Hij verwijst daarbij naar Prediker 12:13,  ‘Vrees God en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen‘. De Bijbelspreuk handelt over de wijze koning Salomon, die aan het eind van zijn lange leven terugblikt op waar het nu wérkelijk om gaat in het menselijk bestaan. Woorden die ook in deze tijd actueel zijn – benadrukt Van der Kuijl in zijn bespiegeling. “Voor de SGP-aanhang en voor alle mensen geldt, dat God vrezen en Zijn geboden volgen, de kern van de zaak is.” Het is de plicht van de mens, is de stellige overtuiging van de SGP. ‘God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad’ (Prediker 12:14).

Duidelijk en rechtvaardig

Na een muzikaal intermezzo spreken de SGP-politici over de inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en halen passages aan uit het verkiezingsprogramma. Leonard Harthoorn gaat in op een “duidelijke en rechtvaardige” overheid, die onverbiddelijk ingrijpt bij overtredingen en strafbaar handelen. De SGP in Reimerswaal wil Gods woord laten weerklinken in de samenleving. “Alleen beleid dat daarmee in overeenstemming is, kan op onze steun rekenen.” Al sinds jaar en dag neemt de SGP deel aan het college van B&W en levert met 7 raadszetels verreweg de grootste fractie in de gemeenteraad van Reimerswaal.

Omzien naar elkaar

Voor de SGP hebben kernwaarden óók betrekking op de sociale en maatschappelijke structuren in de samenleving, in de dorpskernen van Reimerswaal. “We vinden dat de gemeente een ruimhartig minimabeleid moet voeren, mantelzorgers ondersteunen en vrijwilligerswerk moet stimuleren”, sprak Daniël van Iwaarden. “Initiatieven uit de maatschappij van kerken en verenigingen, die omzien naar kwetsbaren en eenzamen, moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen.”

Jongeren

Ook moet er voldoende perspectief zijn voor de jeugd in Reimerswaal. “Jongeren en jongvolwassenen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van onze dorpskernen”, aldus Gerard van der Wege van SGP Jongeren. “Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Voor de kracht moet de gemeente voldoende bieden om te voorkomen dat ze wegtrekken.” Een goed vestigingsklimaat, werkgelegenheid, huisvesting en leefbaarheid zijn daarbij noodzakelijk. “Met winkels, voldoende vrijetijdsbesteding en goede reisverbindingen.”

Covid

Door de covid-epidemie dreigen jongeren in een isolement te komen en daarom is extra voorlichting nodig om gevaren van drugsgebruik en criminaliteit tegen te gaan, benadrukt Van der Wege. “Ook klimaat en duurzaamheid zijn van belang. Want zij zijn de generatie die om moet gaan met de klimaatveranderingen.” Uit goed rentmeesterschap is kritisch milieubeleid is dit voor SGP Reimerswaal vanzelfsprekend, met de aanpak van de PFAS-vervuiling in de Westerschelde. “Zo ontstaat een wisselwerking, waarbij de gemeente veel te bieden heeft aan jongeren en jongeren kunnen bijdragen aan de gemeente.”

Foto: Leonard Harthoorn, raadslid en kandidaat nr 5 voor SGP Reimerswaal.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden