Steeds meer inloopvoorzieningen voor ouderen in Goes

GOES – Er komen in de gemeente Goes steeds meer plekken waar ouderen samen kunnen komen voor een kop koffie, een praatje, een spelletje en/of een maaltijd. Sociale contacten, daar gaat het om. Er zijn al drie van dit soort inloopvoorzieningen in Goes en nog dit jaar gaat een vierde open in wijkcentrum Jan Ligthart in Goes-Oost. “We willen het aantal nog verder uitbreiden, zodat er straks een Goes dekkend netwerk is van inloopvoorzieningen”, zegt wethouder André van der Reest.

De eerste inloopvoorziening opende in 2017 in zorgcentrum De Meuleweie in Wolphaartsdijk. Daarna volgden soortgelijke voorzieningen in wijkgebouw Westkant in Goes-West en het Geerteshuis in Kloetinge. De gemeente werkt hierin samen met onder meer de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en de Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). De voorzieningen draaien vooral op vrijwilligers, die ondersteuning krijgen van een professional van SVRZ.

Maatwerk
Naast de inzet van vrijwilligers verschilt de inloopvoorziening ook op een aantal andere punten wezenlijk van de reguliere dagbesteding. Om voor dagbesteding in aanmerking te komen hebben ouderen een indicatie nodig. Vervolgens krijgen ze een programma aangeboden dat helemaal op de persoon is afgestemd. Het is dus maatwerk. Om gebruik te kunnen maken van een inloopvoorziening hebben ouderen geen indicatie nodig. Een dag per week is de voorziening open en het staat de deelnemers vrij om te komen en te gaan wanneer ze willen. Er is geen speciaal programma voor hen ontwikkeld. Het draait om wat de ouderen zelf willen doen.

Lonend
Ook qua kosten verschillen dagbesteding en inloopvoorziening nogal van elkaar. De dagbesteding kost ruim achtduizend euro per persoon per jaar. Er wordt dan uitgegaan van een gebruik van een dag in de week. Een inloopvoorziening waar zo’n twintig ouderen terecht kunnen kost totaal op jaarbasis zo’n vijftienduizend euro. Je zou dus kunnen zeggen dat een inloopvoorziening als alternatief voor dagbesteding al lonend wordt als twee ouderen er gebruik van gaan maken.

Alternatief
Maar die vergelijking gaat niet helemaal op. Voor sommige ouderen is de inloopvoorziening geen alternatief. Zij zijn het meeste gebaat bij de professionele dagbesteding en een speciaal op hen afgestemd programma. Deze vorm van zorg zal dus nodig blijven. Maar de gemeente Goes moet ook op de kosten letten en wil mede daarom kijken of er ouderen zijn voor wie de inloopvoorziening wél een goed alternatief vormt voor de dagbesteding. “Daar ligt wel de keuze voor ons als gemeente Goes”, zegt wethouder André van der Reest. “We hebben voorbeelden van mensen die voorheen op een dagbestedingsvoorziening zaten en die merkten dat de inloop een prima alternatief voor hen was. Die mensen hebben zelf de dagbesteding ingewisseld voor de inloopvoorziening. Dat zijn resultaten waar we blij van worden als gemeente.”

Noot van de redactie: de bij dit artikel gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in de periode dat de anderhalve meter maatregel niet van kracht was.

Foto bovenaan: Ouderen leggen een kaartje in de inloopvoorziening in De Meuleweie in Wolphaartsdijk (foto: Streekomroep De Bevelanden)

Foto midden: Ineke Meulenberg werkt al vier jaar als vrijwilligster in de inloopvoorziening in Wolphaartsdijk (foto: Streekomroep De Bevelanden)

Foto onderaan: Coördinator Niels Zuijdweg van SVRZ in gesprek met een van de deelneemsters. (foto: Streekomroep De Bevelanden)

Luister hier naar de reportage van Streekomroep De Bevelanden over de inloopvoorziening in De Meulenweie in Wolphaartsdijk.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden