Verdient iemand in Kapelle een lintje? Laat het de gemeente weten!

KAPELLE – Woont u in de gemeente Kapelle en kent u iemand in uw omgeving die zich al jarenlang inzet voor de samenleving, als vrijwilliger of bestuurder in het verenigingsleven? Dan komt deze misschien in aanmerking voor een lintje. De gemeente Kapelle roept de inwoners op om kandidaten voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen. Voordrachten voor de Lintjesregen van 2022 moeten vóór 1 juli binnen zijn, aldus Ineke Bouwens-Van de Vrie van de gemeente Kapelle.

 

door: Han Verbeem

Koninklijke onderscheidingen zijn bedoeld als een opsteker voor mensen die zich onder enig eigenbelang inzetten voor de samenleving. Het zijn vaak degenen die veel werk op de achtergrond verrichten, zonder zelf voor het voetlicht te staan.

Lintjesregen

Het uitreiken van een lintje kan gedurende het hele jaar plaatsvinden maar wie dit nog vóór de Lintjesregen van 2022 geregeld wil hebben, moet snel zijn: de aanvragen dienen voóór 1 juli ingediend te zijn. De voorbereidingen nemen namelijk de nodige tijd in beslag. “Voordat de burgemeester een onderscheiding uitreikt, is er al een heel voortraject doorlopen.”

Langdurige verdiensten

Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat: “Bijvoorbeeld iemand met een langdurige bijzondere verdienste binnen het verenigingsleven of voor de gehele samenleving.” Onder ‘langdurig’ verstaat men een periode van zo’n vijftien jaar of langer. “Vaak gaat het dan om vrijwilligers die op sociaal-maatschappelijk gebied actief zijn binnen de gemeente. Verder kunt u een persoon aandragen die een prestatie of inspanning geleverd heeft, die bijzonder belangrijk is voor de maatschappij.”

Bijzondere gelegenheid

Koninklijke onderscheidingen worden niet alleen tijdens de Lintjesregen, op de dag voor Koningsdag, uitgereikt maar ook tijdens bijzondere gelegenheden. Dat kan bijvoorbeeld een jubileumviering zijn van een organisatie of vereniging waarvoor de betreffende persoon zich heeft ingezet. Aanvragen voor deze bijeenkomsten dienen uiterlijk zes maanden voordien bij de gemeente Kapelle te zijn ingediend.

Voorwaarden

Of de aanvraag ook écht zal leiden tot het toekennen van een onderscheiding, hangt af van een aantal voorwaarden. Zo dient de kandidaat zich lange tijd en op meerdere vlakken in te zetten voor de samenleving. De procedure staat uitgebreid beschreven op de speciale informatiesite van de Rijksoverheid. “De burgemeester, de Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden adviseren de minister over het voorstel. Bij een positieve beslissing wordt de koninklijke onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.”

Kent u iemand die aan bovengenoemde criteria voldoet en in de gemeente Kapelle woont? Of heeft u vragen over het voordragen van een koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met Ineke Bouwens-Van de Vrie via 0113-333129 of i.bouwens@kapelle.nl. Meer informatie staat op www.lintjes.nl.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden