Verkeersremmende maatregelen op Molendijk ’s-Heerenhoek

‘s-HEERENHOEK – In de loop van volgende week wordt een begin gemaakt met de aanleg van een aantal verkeersremmende maatregelen op de Molendijk in ’s-Heerenhoek. Bewoners geven al jaren aan dat er veel te hard gereden wordt.

Op de Molendijk is met verkeerscampagnes al verschillende keren aandacht gevraagd voor te hard rijden. Meestal hielp dat wel even, maar voor de langere termijn bleek het effect tamelijk beperkt.

Bushalte

Vandaar dat er nu gekozen is voor structurele maatregelen. Eigenlijk wil de gemeente Borsele de Molendijk volledig opnieuw inrichten, maar daar is op dit moment geen geld voor. Tot het moment dat de Molendijk wel helemaal op de schop kan, wil de gemeente die periode overbruggen met betonnen verkeersremmers, zo ongeveer zoals die op de foto boven te zien zjin. De eerste worden aangelegd bij de bushalte aan de noordkant van de Molendijk (entree ’s-Heerenhoek bij de rotonde). De constructie moet er ook voor zorgen dat er meer ruimte voor fietsers ontstaat. Ook verderop worden wegversmallingen geplaatst.

De werkzaamheden vinden plaats in week 47 en 48.

foto: Gemeente Borsele

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden