Waterschap morrend akkoord met 2 miljoen extra voor zonneparken

MIDDELBURG – Een kredietoverschrijding van twee miljoen op de aanleg van nieuwe zonneparken, leidde tot felle debatten bij het Algemeen Bestuur van Waterschap Scheldestromen. DB-lid Gert van Kralingen kreeg met moeite toestemming.

door: Han Verbeem

Een serieuze tegenvaller voor Waterschap Scheldestromen. De kosten voor de aanleg van zonnepanelen vallen fors hoger uit dan gepland. Eerder had het algemeen bestuur vier miljoen uitgetrokken voor de aanleg van zonneparken bij de vier zuiveringsinstallaties in Zeeland. Ook het dat van het hoofdkantoor in Middelburg zou worden voorzien van panelen.

Zware boodschap

DB-lid Gert van Vlaardingen had zijn hoofdingelanden echter een zware boodschap te vertellen: het project valt de helft duurder uit: twee miljoen extra is nodig. Zo was er onvoldoende rekening gehouden met de ondergrond; er zijn dure fundamenten nodig. Ook is té weinig rekening gehouden met de aansluiting op het hoogspanningsnet van Tennet. De panelen bij het hoofdkantoor komen uiteindelijk niet óp maar náást het gebouw te staan. Deze fase gaat over een half jaar van start.

Van A tot Z uitzoeken

Van Vlaardingen kreeg donderdag forse kritiek van het AB, onder anderen van Koos Schot van de fractie Bedrijven. De coalitiepartij wil dat de kwestie van A tot Z wordt uitgezocht: “Dit mag niet meer gebeuren.”

Rug tegen de muur

Uiteindelijk zijn vrijwel alle fracties akkoord gegaan met het extra miljoenenkrediet, zij het met flinke tegenzin. “We staan met ons rug tegen de muur”, aldus Maarten Ros van de PvdA-fractie. Het alternatief, stoppen met het project, pakt nóg slechter uit voor het waterschap. Dan heeft Scheldestromen een verlies van zo’n 3,5 miljoen te verwerken. Een groot deel van de werkzaamheden is immers al door de aannemer uitgevoerd.

Subsidie provincie

Johan Hessing (fractie 50Plus) benadrukt dat ook de waterschappen moeten voldoen aan de overheidsafspraken voor de productie van duurzame energie. Bovendien is er haast geboden: wil Scheldestromen in aanmerking komen voor provinciale subsidies dan moet het project vóór het eind van dit jaar gereed zijn. Zo niet, dan moet het schap de volledige kosten van de zonneparken voor eigen rekening nemen.

VVD stemt tegen

Alleen de VVD heeft tegen het voorstel gestemd. Voor fractieleider Conny Almekinders wijst op een motie de het AB in februari 2020 heeft aangenomen om géén overhaaste beslissingen te nemen met dit soort projecten. “Wij hebben dit vorig jaar al voorspeld”, aldus Almekinders.

DB-lid Van Vlaardingen was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden