Week tegen Racisme 2022

GOES – 21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. In de week waarin deze dag valt (de Week tegen Racisme) worden door het hele land activiteiten georganiseerd.

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft op een rijtje gezet wat er deze week in Zeeland op het programma staat. (Voor het landelijke programma, zie: radar.nl/week-tegen-racisme-2022)

Uitzending Allemaal Mensen door Omroep Zeeland

Op 21 maart zendt Omroep Zeeland om 16.30 uur de door ADB Zeeland gemaakte documentaire Allemaal Mensen uit. In de documentaire maakt de kijker kennis met zes personen met elk hun eigen verhaal. In tweetallen gaan deze mensen het gesprek aan over de vooroordelen waarmee zij in het dagelijks leven te maken krijgen én over de vooroordelen die zij zelf hebben. De documentaire laat zien dat mensen vaak veel meer gemeen hebben dan ze vooraf zouden denken. En dat onze aannames vaak maar één plek zouden moeten hebben: de prullenbak.

Op 21 maart lanceert Anti Discriminatie Bureau Zeeland traditiegetrouw ook de jaarcijfers van het afgelopen jaar. Hiermee wordt zichtbaar welke discriminatiemeldingen het afgelopen jaar in Zeeland zijn gedaan. De jaarcijfers zijn in te zien op de website van ADB Zeeland [link: www.adbzeeland.nl].

Lancering Zeeuwse Richtlijn inclusie & Gelijke behandeling onderwijs

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een Zeeuwse Richtlijn inclusie en gelijke behandeling. Alle Zeeuwse scholen hebben deze gezamenlijke verklaring en richtlijn ondertekend. In de richtlijn staat beschreven waar een onderwijsinstelling voor staat en hoe zij een veilig klimaat creëert voor iedereen. Ook staat er beschreven wat een onderwijsinstelling kan doen als er tóch iets gebeurt dat ingaat tegen de wens om inclusief te zijn en iedereen gelijk te behandelen. Onderdeel van het protocol is ook dat curricula worden herzien, bijvoorbeeld op het gebied van slavernijverleden, inclusie en discriminatie. Op 21 maart 2022 is het zo ver: dan wordt deze verklaring en richtlijn in heel Zeeland van kracht.

Online talkshow. Een lokale aanpak van discriminatie en racisme

Ook in Zeeland krijgen mensen nog elke dag te maken met uitsluiting. Bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, geaardheid, geloof, leeftijd of beperking. Maar hoe pak je discriminatie en racisme in jouw eigen omgeving aan? En wat gebeurt er in Zeeland al om ongelijke behandeling te bestrijden?

ADB Zeeland organiseert op 22 maart een talkshow, waarin over deze onderwerpen wordt gepraat met verschillende Zeeuwen. We nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om mee te luisteren en eventueel mee te praten via de online chat. Deelname is gratis, wel is het nodig om aan te melden. Dit kan via: https://radar.nl/events/een-lokale-aanpak-van-discriminatie-en-racisme/

Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie en de Coalitie Deltaplan      

ADB Zeeland heeft het initiatief genomen voor een Zeeuws Deltaplan voor de aanpak van discriminatie. In dit plan worden gemeenten, burgers en organisaties betrokken om sámen discriminatie in Zeeland aan te pakken. Er worden hierbij acties ondernomen op verschillende domeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid en toegankelijkheid. Alle mooie voorbeelden van Zeeuwse interventies worden verzameld op de website www.zeelandinclusief.nl.

In de Coalitie Deltaplan komt iedereen samen die bezig is (of wil zijn) met de aanpak van ongelijke behandeling in Zeeland. Zo kunnen initiatieven met elkaar worden gedeeld, kunnen we van elkaar leren en is samenwerking mogelijk. Op dit moment bestaat de Coalitie Deltaplan uit verschillende deelnemers, zoals: Gemeenten Hulst, Reimerswaal en Tholen, de provincie Zeeland, MWRZ en ZB Bibliotheek van Zeeland. Op de website www.zeelandinclusief.nl staat wat deze partners al doen en wat zij de komende tijd zullen gaan doen.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden