‘Willen we onze omaatjes van negentig dan wegjagen uit onze woonkernen?’

Reimerswaal wil geen strengere regels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alle raadspartijen willen de omstreden verhuisplicht voor zorgbehoevenden schrappen uit de nieuwe Wmo-verordening van de gezamenlijke Bevelandse gemeenten. Aanvankelijk wilde alleen de SGP het voorstel nog een kans geven, maar na een schorsing is de partij alsnog overstag gegaan.

door: Han Verbeem

De uitvoering van de Wmo kost ook de gemeenten van GR De Bevelanden veel geld. Bij het vernieuwen van de Wmo-verordening, een jaarlijkse verplichting, willen de gemeenten daarom zuiniger met het geld omgaan. En dat is nodig om de Wmo betaalbaar te houden, stelt SGP-raadslid Rien Bruinooge. “Geef de verordening een kans. Dan tonen we lef en ruggengraat door verantwoording te nemen.”

Hardheidsclausule

Ook Reimerswaal kan de traditie van sociale en barmhartige gemeente in stand houden, benadrukt wethouder Dirk Verburg. De bewindsman wijst op de zogeheten uitzonderingsregeling -de hardheidsclausule- waarbij de verplichting bij schrijnende situaties komt te vervallen. Daarom wijst de bewindsman het amendement van de hand.

Verhuisplicht gaat té ver

Maar de verhuisplicht tot tien kilometer buiten de gemeentegrens, voor een passende woning, gaat de raadspartijen té ver. “Willen we onze omaatjes van negentig dan wegjagen uit onze woonkernen”, merkt Hans van Stel (PvdA) op. Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) overweegt zelfs een tegenvoorstel om de belastingen te verhogen om de Wmo betaalbaar te houden. “Wij willen de mensen die hun hele leven hebben gewoond en gewerkt in onze kernen, ook hier laten wonen. Dát is pas lef tonen.”

Excuses SGP

De raad stemt daarom unaniem vóór het voorstel van PvdA, Leefbaar Reimerswaal en CDA om de verhuisplicht uit de verordening te schrappen. Ook de SGP maakt na een korte schorsing een politieke draai. Bruinooge maakt zijn mederaadsleden excuses voor de “verharding van het debat” die hij met zijn betoog zou hebben veroorzaakt. Ook het tweede wijzigingsvoorstel, een amendement van PvdA en CDA, is door een raadsmeerderheid aangenomen. Hier hebben zowel SGP als Leefbaar Reimerswaal echter tégen gestemd.

Foto: De Reimerswaalse raad is unaniem: géén verhuisplicht in de Wmo-verordening. (Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden