Wmo-raad Borsele is op zoek naar nieuwe leden

De Wmo-raad in Borsele is op zoek naar nieuwe leden. De raad adviseert het gemeentebestuur over allerlei zaken die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Op basis van deze wet biedt de gemeente ondersteuning aan ouderen, gehandicapten of mensen met psychosociale problemen. Maar ook op het gebied van jeugdzaken wordt via de Wet maatschappelijke ondersteuning het nodige geregeld. De Wmo-raad adviseert het gemeentebestuur hierover gevraagd en ongevraagd. 

Voorzieningen 

Op dit moment is de Wmo-raad Borsele op zoek naar twee mensen om het huidige team te versterken. Er is vooral behoefte aan kennis op het gebied van gezondheidszaken en jeugdbeleid. “Die mensen moeten vooral kritisch mee kunnen denken”, zegt Nicolle Boonman van de Wmo-raad. Ze wijst op de kerntakendiscussie die op dit moment speelt: wat moet de gemeente wel en wat niet doen? “Maar we kijken ook naar welke voorzieningen er zijn en of de gemeente aan de eisen voldoet.” 

Woonplaats 

De Wmo-raad komt acht keer per jaar bij elkaar: vier keer met en vier keer zonder ondersteuning vanuit de gemeente. “We kijken dan naar de discussies die we nog moeten voeren”, zegt Boonman. “En we praten ook over dingen die we in onze eigen woonplaats opmerken. Met het lezen van een aantal stukken erbij ben je er een paar uur per maand aan kwijt.” 

Afspiegeling 

De Wmo-raad wil qua samenstelling zo veel mogelijk een afspiegeling van de samenleving zijn: mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke organisaties. Voor de leden is het van belang dat ze goed op de hoogte zijn van zaken/discussies die spelen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Wie meer wil weten over de Wmo-raad kan contact opnemen met het team Samenleving van de gemeente Borsele: 0113 – 238 383. Aanmelden kan via rschreijenberg@borsele.nl 

foto: Pixabay 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden