Zeeuwse overheden pakken samen wegen Borsele-Oost aan

HEINKENSZAND – Gemeente Borsele, provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen hebben woensdag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverband. De drie wegbeheerders gaan een project uitvoeren om de doorgaande wegen aan de oostkant van de gemeente Borsele beter begaanbaar te maken voor zwaarder verkeer, de verkeersveiligheid te verbeteren en tegelijk de stroom vrachtverkeer in de dorpen daar te verminderen.

Het plan is opgeknipt in drie fases, de werkzaamheden beginnen in september. Het is bedoeld om verschillende verkeersknelpunten rond ’s-Gravenpolder, Langeweegje, Kwadendamme, Hoedekenskerke en Baarland aan te pakken. In het gebied zijn twee plekken die veel (zwaarder) verkeer trekken: camping Scheldeoord en uienfabriek Crop Allience. Om daar te komen moet het verkeer door Langeweegje/Kwadendamme of door Hoedekenskerke. Dat zorgt voor overlast en onveilige situaties.

Randweg

Een van de belangrijkste onderdelen in het plan is de nog aan te leggen Randweg Hoedekenskerke. Die zal straks vanaf de weg tussen ’s-Gravenpolder en Hoedekenskerke evenwijdig aan het spoor van de stoomtrein worden aangelegd tot aan de Nieuwe Veerweg. Zo hoeft doorgaand verkeer niet langer door het dorp te rijden. Bovendien kan het vrachtverkeer richting uienfabriek voortaan die route nemen en hoeft dan niet meer door Langeweegje/Kwadendamme te rijden.

Oversteekplaats

Verder zal het waterschap wegen ten zuiden van Hoedekenskerke verbreden, zodat ze naadloos aansluiten op de nieuwe randweg. De oversteekplaats tussen het station van de stoomtrein en de dijk komt op een plateau te liggen. Deze verkeersremmende maatregel moet de oversteek voor voetgangers veiliger maken.

Rotonde

Tegelijkertijd voorziet het project in een aantal forse maatregelen rond ’s-Gravenpolder. Allereerst is er de kruising Baarlandsezandweg en N666 (bij het benzinestation Tamoil). Die kruising verdwijnt in zijn huidige vorm. Daarvoor in de plaats komt een rotonde. De verwachting is dat die voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming zorgt. De aansluiting vanaf het bedrijventerrein ’s-Gravenpolder op de N666 (via de Schoorkenszandweg) verdwijnt in zijn geheel.

Maandag 20 juni houden gemeente, waterschap en provincie een inloopbijeenkomst in dorpshuis Ons Dorpsleven in ’s-Gravenpolder. Iedereen die meer wil weten over dit project Gebiedsgerichte Aanpak Borsele-Oost kan daar tussen 16.00 en 20.00 uur terecht met vragen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

foto boven: Het kruispunt Baarlandsezandweg/N666 verdwijnt in zijn huidige vorm. Daarvoor in de plaats komt een rotonde (© Streekomroep De Bevelanden)

foto midden: De oversteekplaats bij het station van de stoomtrein in Hoedekenskerke komt op een plateau te liggen met het oog op verkeersveiligheid (© Streekomroep De Bevelanden)

foto onder: van links naar rechts Harry van der Maas (provincie Zeeland), Arno Witkam (gemeente Borsele) en Marien Weststrate (waterschap Scheldestromen) tekenden woensdag het samenwerkingsverdrag (© Streekomroep De Bevelanden)

Luister hieronder naar het gesprek dat Peter van den Assem had over het project met Harry van der Maas (provincie Zeeland) en Arno Witkam (gemeente Borsele).

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden